หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
กว่าจะมาเป็น "ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์" ผ่านการพัฒนามาหลายรูปแบบในอดีตจนพร้อมในปัจจุบัน
20 ตุลาคม 2563 | 1,189

ทุก ๆ ที่มีประวัติการก่อสร้างมาอย่างยาว ทุก ๆ ที่มีประวัติที่รอให้เราสืบค้น หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าที่นี่อาจจะไม่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ซึ่งวันนี้ หาดใหญ่โฟกัส มีโอกาสได้ทราบถึงเรื่องราวของการก่อสร้างด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ที่เรียกกันได้ว่า ประวัติที่แห่งนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2461 และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนสวยงามและใช้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกวันนี้

 

ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 โดยเริ่มตั้งขึ้นเป็นด่านตรวจเก็บภาษีศุลกากรเพื่อรองรับการเปิดเดินรถไฟของประเทศสยามกับประเทศใกล้เคียงในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สัญญาทำ ณ วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2465 ระหว่างนายพลเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามแทนรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงสยามฝ่ายหนึ่งกับเซอร์ลอเรนซ์นันส์กิลมาร์ด เค.ซี.บี. ผู้สำเร็จราชการสหพันธ์รัฐมลายูแทนรัฐบาลของประเทศสหพันธรัฐมลายูกลันตันไทรบุรีและเปอร์ลิส

 

อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้การเดินทางรถไฟระหว่างพระราชอาณาจักรสยามฝ่ายหนึ่งกับกลันตันไทรบุรีเปอร์ลิสและสหพันธรัฐมลายู อีกฝ่ายหนึ่งเป็นไปด้วยความสะดวกกับทั้งมีความประสงค์จะทำความตกลงซึ่งกันและกันในเรื่องการใช้พระราชกำหนดกฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีของพระราชอาณาจักรสยามกับของประเทศแคนต่อแดน

ต่อมาในปีพ.ศ. 2474 ได้กำหนดให้เป็นด่านพรมแดนของท่ากรุงเทพฯตามกฎกระทรวงพระคลังมหาสมบัติลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 ปี พ.ศ. 2481 ได้ยกฐานะเป็น“ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์” ตามกฎกระทรวงการคลังลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2481 โดยได้ใช้สถานที่ของสถานีรถไฟร่วม (สถานี 1) ปาดังเบซาร์เป็นที่ทำการปี พ.ศ. 2513 ได้สร้างอาคารที่ทำการด่านฯ ขึ้นมาเป็นที่ทำการถาวรบนพื้นที่ 22 ไร่

 

ซึ่งเป็นที่เช่าจากเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์โดยมีการปรับปรุงจนถึงปัจจุบันจำนวนรวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2538 ได้ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านฯ คลังสินค้าลานตรวจสินค้าและบ้านพักข้าราซการให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวปริมาณงานของด่านฯ ที่เพิ่มขึ้น ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการด่านฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าลานคอนเทนเนอร์ตลอดจนปรับปรุงลานคอนเทนเนอร์และสร้างโรงจอดรเอกซเรย์บนพื้นที่เช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยขณะนี้ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 26 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา

 

ส่วนในครั้งที่ 3 -ในปี พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์เป็นการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารขาออกอาคารผู้โดยสารขาเข้าและที่ทำการหน่วยงานประจำ Wwswumu CIQ (Customs Immigration Quarantine) งานปรับปรุงซ่องตรวจยานพาหนะและภาษีปากระวางงานปรับปรุงอาคารส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยงานจราจรและป้ายจราจรงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างงานปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จนมีความพร้อมและให้บริการมาจนถึงแัจจุบัน

 

ขอบคุณภาพข้อมูล : เว็บไซต์ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง