หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ตามรอยจากการบันทึกจากคนแก่เคนเฒ่า ประวัติความเป็นมา "คูขุด" สทิงพระ
20 ตุลาคม 2563 | 1,339

ยามบ่าย ๆ อยากจะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ชุมชนสักแห่ง ชุมชนที่มาพร้อมตำนานเรื่องเล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แฝงไปด้วยวัฒนธรรมประวัติที่รอให้เราสืบค้นอย่างไม่รู้จบ หนึ่งในนั้นคงเป็นพื้นที่เก่าแก่ในอำเภอสทิงพระ ด้วยการจดบันทึกจากคนแก่ ในชุมชนที่มีชื่ว่าบ้านคูขุด

จากการบอกเล่าสืบทอดกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ และจากบันทึกของนายเพียร นะมาตร์ ในสมัยก่อนที่จะย้ายตำบลคูขุดมาตั้ง ณ บ้านคูขุด ในอดีตตำบลคูขุดตั้งอยู่ ณ บ้านดอนมดคัน ยกฐานะเป็นตำบลดอนมดคัน ทางอำเภอได้แต่งตั้ง นายแคล้ว (ขุนชำนาญพิธ) สิทธิเสนา เป็นกำนันคนแรกกำนันคนต่อมาคือ นายพ่าย พานิชกรณ์

สมัยก่อน บ้านคูขุดเดิมอยู่ที่หนองหลุก มีชาวบ้านตั้งครอบครัว ประมาณ 100 ครอบครัว มีทางน้ำไหลจากหนองหลุก ไปทางทิศใต้ของวัด ไหลลงสู่ทะเลสาบ ชาวบ้านเรียกว่า คูผุด ต่อมาเพี้ยนเป็นคูขุด จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2437 มีการย้ายที่ตั้งตำบล จากตำบลดอนมดคัน เปลี่ยนเป็นตำบลคูขุด บ้านคูขุดได้ยกฐานะเป็นตำบล มีขุนภักดี ดำรงฤทธิ์ ซึ่งเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นกำนันคนแรก เมื่อขุนภักดีดำรงฤทธิ์ ถึงแก่กรรมลง ลูกชาย คือ หมื่นอนุกิจจาการี ได้รับการแต่งตั้งสืบมา

เมื่อหมื่นอนุกิจจาการี ถึงแก่กรรม นายนิยม สุระคำแหง ต่อด้วยนายพลอย ชูสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนัน กำนันคนต่อมาคือ นายวิชิต (ฮ้อง) สุวรรณรัศมี ต่อด้วยนายสมพงศ์ หนูสง เมื่อกำนันสมพงศ์ หนูสง ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด นายธีระชัย พานิช จึงได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลคูขุดแทน ต่อมาคือนายชัยยุทธ มากสอน ส่วนกำนันคนปัจจุบัน คือ นายธีระชัย พานิช ซึ่งได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง