หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ครูจันเจ้า กับหน้าที่เรือจ้าง สอนนาฏศิลป์มา 13 ปี ความสำเร็จของนักเรียนคือที่สุดแห่งความภูมิใจของครู
31 กรกฎาคม 2563 | 749

ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง เราส่วนใหญ่จะเคยได้ยินประโยคนี้จนคุ้นหู เรือจ้างหมายความว่าอย่างไร ถ้าตามความเข้าใจแล้ว คือ เรือที่เราจ้างเพื่อส่งเราไปถึงฝั่ง หมายความว่าเรือที่ต้องทำตามความประสงค์ของลูกค้า ในที่นี้คงหมายถึง นักเรียน ประโยคสวยหรูนี้ดูสวยงาม แต่ความจริงกลับไม่สวยอย่างที่คิด เพราะครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน และนอกจากการสอนแล้ว ครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

หาดใหญ่โฟกัส จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเรือจ้างลำหนึ่ง ที่รักและประกอบอาชีพครูมากกว่า 13 ปี นั่นคื นางสาวจันจิรา  หิรัญรัตน์ (ครูจันเจ้า)  ฃครูชำนาญการ (คศ.๒) ปัจจุบันทำการสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ คลองแหอัจฉริยะ สาขาวิชา วิชานาฏศิลป์ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์และการละคร  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

ครูจันเจ้า ได้บอกกับเราว่า หัวใจของความเป็นครูอยู่ที่  “ความสุข” ความสุขที่เกิดจากการที่นักเรียนของครู ทำงานร่วมกับครูในการค้นหาความจริงที่ท้าทาย มันเป็นความสุขและกำลังใจ เพราะหลายครั้งที่ครูเกิดการท้อแท้ เสียใจ หรือสับสน แล้วครูก็จะมองตนเองเป็นผู้ที่หมด  ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นร้อยแปด และหลายครั้งที่ความคิดและจินตนาการของครูถูกปิดกั้น ครูมีความรู้สึกว่าบุคคลหรือสิ่งต่างๆ  รอบข้างตัวครู ดูเสมือนจะเป็นศัตรูกับครูไปหมด 

ก้าวแรกที่สอนนักเรียนในโรงเรียน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้น  ความตั้งใจ ความสุขและความปรารถนาที่จะเป็นครูด้วยอุดมการณ์  การสอนและนักเรียนเป็นความสุขของครู  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้ของครูทุกคน  ครูต้องดึงพลังของครูให้กลับคืนมา  ปัญหาและอุปสรรคใดๆ  ก็ไม่สามารถมาทำลายสิ่งที่เรารักได้

การเป็นครูจึงมิใช่เป็นเรื่องง่าย  ครูจะมองเพียงแค่ตน จะได้อะไรจากความเป็นครู จะได้อะไรจากเด็ก จากผู้ปกครอง  เท่านั้น  คงไม่ใช่  แต่ครูต้องมองในทางกลับกันว่า ครูจะให้อะไรกับเด็ก  จะให้อะไรกับผู้ปกครองและชุมชน  หลายต่อหลายครั้งที่  สิ่งที่ครูทำวันนี้เพราะเป็นสิ่งที่ครูทำเมื่อวานนี้  หรือ เพราะครูคิดว่า  นี่คือสิ่งที่เขาได้รับการคาดหวังว่าจะต้องทำอย่างนี้  

เมื่อใดที่ครูได้รู้จักสังเกต  ตั้งคำถาม  รู้จักที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง สะท้อน ความคิดและผลิตวิธีการใหม่ๆ  ซึ่งมีผลกับนักเรียน  นักเรียนก็จะเรียนรู้ ด้วยความมีชีวิตชีวา  เมื่อใดที่ครูหยุดการพัฒนาและหยุดแสวงหาวิธีการ  และแนวทางใหม่ๆ  ในการจัดการการเรียนรู้  เด็กๆ  ก็จะหยุดพัฒนาเช่นเดียวกัน คนเราทุกคนก็หวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่เส้นทางที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็แตกต่างกันไปตามแนวทางและแนวความคิดของแต่ละบุคคล และเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุก ๆ คนจะต้องมีข้อคิดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นเตือนใจอย่างแน่นอน

ความมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้...
เริ่มต้นมาจากฝันกลางวันของคนบางคนนี้แหละ...
หนังสือดีเพียงเล่มเดียว....
สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้....
ความคิดดีๆ...เพียงความคิดเดียว...
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กวัด..กำพร้า...อดอยากยากจนขนาดต้องแย่งหมากิน...
ทะยานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้.... 
เรา...ไม่สามารถรู้ได้ว่า...เราจะบินได้สูงแค่ไหน...
จนกว่าเราจะ...กางปีก...แล้วบิน... 
ตราบใดที่คุณยังไม่ลงมือทำ...
อย่าเชื่อว่าคุณทำไม่ได้...
สิ่งข้างต้นถือว่า เป็นข้อคิดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ครูเชื่อว่าผลคะแนน หรือ เกรดค่าเฉลี่ย ไม่ได้การันตีว่าลูกศิษย์จะเก่งมากหรือน้อยอย่างไร แต่ครูคิดเสมอว่า เมื่อไหร่ที่ลูกศิษย์ของครูประสบความสำเร็จ และมีอาชีพที่มั่นคง นั่นสามารถการันตีได้ว่า ลูกศิษย์ของครูเป็นคนเก่ง นี่คือสิ่งที่ชอบที่สุด และเอามาเป็นความหวัง และเป็นสิ่งกระตุ้นตัวเองเสมอ

ความรู้สึกของตนเอง ในฐานะเป็นครูนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ถือว่าเป็นรากเหง้าของไทย เป็นศิลปะการแสดงและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ต่างชาติทั่วโลกยอมรับเป็นอย่างดี นาฎศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ความสำคัญของนาฎศิลป์สามารถ กล่าวได้ว่า นาฎศิลป์แสดงความเป็นอารยประเทศ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่า เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ โดยเฉพาะศิลปะการละคร มีความสำคัญสามารถกล่อมเกลาจิตใจหรือโน้มน้าวอารมณ์ไปในทางที่ดี เป็นแนวทางนำให้คิดและให้กำลังใจในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองสืบไป

นาฎศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ ประกอบด้วยศิลปะประเภทต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน เช่น ศิลปะการเขียน การก่อสร้าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย และวรรณคดี ศิลปะแต่ละประเภทได้จัดทำกันด้วยความประณีตสุขุม ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต้องมีศิลปะของตนไว้เป็นประจำนับแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ รวมความว่านาฎศิลป์มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมือง

ผลงาน/รางวัล ที่ภูมิใจ
1. การแข่งขันการประกวดนาฏศิลป์
2. การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
3. รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
4.รางวัลผลงานครูยอดเยี่ยม
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง