หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
กว่าจะมีวันนี้ ประวัติ "รพ ธัญญารักษ์ สงขลา"
12 กรกฎาคม 2563 | 823

ย้อนไปในปี พ.ศ.2522  กรมการแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีนายแพทย์อานันท์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เป็นประธาน และมอบอำนาจให้ นายแพทย์กำธร พริ้งศุลกะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประสาทสงขลา เป็นผู้แทนของกรมการแพทย์ ประสานงานกับจังหวัดสงขลา หาพื้นที่ก่อสร้างในที่สุดได้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ หมู่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 207 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา

ต่อมาในปี พ.ศ.2531 กรมการแพทย์ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 40,890,000.- บาท ( สี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) 16 มิถุนายน 2535 ประกอบด้วย  อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 1 หลัง อาคารถอนพิษยา 2 หลัง อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ 20 เตียง 5 หลัง  โรงครัว โรงอาชีวะบำบัด โรงพัสดุ - ซักฟอก อาคารบ้านพักและสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

30 มกราคม 2533 ได้มีประกาศของกรมการแพทย์ จัดตั้ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ ขึ้น ภายใต้กองประสานการปฏิบัติการ บำบัดรักษาผู้ติดยา และสารเสพติด ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาคทุกศูนย์ฯ จึงมาสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นมา

ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ Development of testing and training contre ภายในใต้รัฐบาลไทยกับ UNDCP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด และพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด โดยใช้สถานที่ตั้งโครงการ ณ ตึกชูศักดิ์อนุสรณ์ โรงพยาบาลประสาท สงขลา รักษาแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น

7 สิงหาคม 2534 ย้ายสำนักงานจากตึกชูศักดิ์อนุสรณ์ โรงพยาบาลประสาทสงขลา มายังศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ ตำบลเกาะแต้ว (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เปิดบริการเฉพาะคนไข้นอกเท่านั้น

9 สิงหาคม 2534 ทำการเปิดอาคารอำนวยการ โดยอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล) เป็นประธาน นายแพทย์ธำรง ทัศนาญชลี เป็นผู้อำนวยการกองประสานการปฏิบัติ การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด และนายแพทย์ดนัย เวทวิทู ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

9 มีนาคม 2536 เปิดบริการผู้ป่วยใน

26 มีนาคม 2536 พิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทูรย์ แสงสิงแก้ว อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน นายแพทย์อรรณพ วิสุทธิมรรค ผู้อำนวยการกองประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด และนายแพทย์เอนก สุภีรนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

23 มกราคม 2538 เปิดดำเนินการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบำบัด (THERAPEUTIC COMMUNITY)

26 กันยายน 2538 ส่งมอบศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาค ระหว่างกองประสานการปฏิบัติการบำบัดผู้ติดยา และสารเสพติดกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์

1 ตุลาคม 2538 ศูนย์บำบัดยาเสพติดในส่วนภูมิภาคย้ายมาสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ขอบคุณภาพข้อมูล : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา