หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
บ้านควนเรียงสู่ควนเนียง
17 พฤษภาคม 2563 | 1,598

ความเป็นมาจากคำเล่าขานของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมา ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ควนเนียงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีทำเลตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ หรือเนินดินที่สูง เรียงกันเป็นควนติดต่อกันเป็นพืด ชาวบ้านที่อยู่อาศัยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ควนเรียง” ตามลักษณะของควนที่เรียงติดต่อกัน บนเนินดินนี้มีพันธ์ไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นเนียงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการสัญจรไปมา ชาวบ้านก็จะนำเอาลูกเนียงเป็นของฝากติดมือกลับไป ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นอื่น ๆ รู้กันว่า บ้านควนเรียง มีลูกเนียงมากทำให้ชื่อของหมู่บ้านควนเรียง ถูกเรียกให้เพี้ยนเป็น “ควนเนียง” ไปจนติดปากชาวบ้านมาจนทุกวันนี้

ควนเนียง แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาครั้งหนึ่งแล้วชื่อ “ รัฐภูมี “ ตั้งอยู่ที่บ้าน ปากบางภูมี กิ่งอำเภอรัฐภูมีในสมัยนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อประมาณ พ.ศ.2435 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่าอำเภอรัฐภูมี โดยใช้สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านปากบาง เช่นเดิม

อำเภอรัตภูมิต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ เมื่อปี พ.ศ.2509 ขึ้นตรงต่อจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ.2525 สภาตำบลรัตภูมิ บางเหรียง ควนโสและห้วยลึก ได้มีมติเห็นพ้องกันว่าควรรวม 4 ตำบล ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็น “ กิ่งอำเภอควนเนียง ” ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยให้ 4 ตำบลดังกล่าวมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอควนเนียง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2528 เป็นต้นไป

กิ่งอำเภอควนเนียง มีเขตการปกครอง 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน มีประชากร 30,354 คน มีเนื้อที่ 209 ตารางกิโลเมตร เดิมได้ใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอควนเนียงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2528 เรื่อยมาจนกระทั่งได้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ ควนเนียงแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่  ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอควนเนียงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2529

ต่อจากนั้น ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอควนเนียงเป็น “อำเภอควนเนียง” พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นมา และก่อตั้งเป็นอำเภอควนเนียง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2528
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง