หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ก่อนจะมาเป็นอำเภอรัตภูมิ
10 พฤษภาคม 2563 | 1,416

ย้อนไปในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอรัตภูมิ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ มีชื่อว่ารัฐภูมิ ปี 2435 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ ภายหลังได้ย้ายไปตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ ตำบลกำแพงเพชร เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกำแพงเพชร

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนภูมิภาคจากมลฑลเทศาภิบาลมาเป็นรูปแบบจังหวัด ทำให้อำเภอรัตภูมิ ถูกนำมารวมกับจังหวัดสงขลาแทน เมื่อ พ.ศ. 2480ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอกำแพงเพชร เป็นอำเภอ"รัตตภูมิ" เนื่องจาก ชื่อไปพ้องกับจังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เขียนชื่อจากเดิม "รัตตภูมิ" เป็น "รัตภูมิ" ซึ่งมีความหมายว่าพื้นที่ดินแดง

แรกเริ่มเดิมที อำเภอรัตภูมิ ประกอบด้วย 9 ตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2528 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลควนโส ตำบลรัตภูมิ ตำบลห้วยลึก ตำบลบางเหรียง ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อกิ่งอำเภอควนเนียงทำให้อำเภอรัตภูมิ มี 5 ตำบล คือ ตำบลกำแพงเพชร ตำบลควนรู ตำบลคูหาใต้ ตำบลท่าชะมวง และตำบลเขาพระ

สำหรับตัวอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่าสร้าง ในพ.ศ.2466ได้มีการต่อเติมซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2525 ต่อมาในปี 2531 กรมการปกครองได้อนุมัติงบประมาณสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการในปัจจุบัน ส่วนอาคารหลังเก่าได้มีการจัดสร้างใหม่ในรูปแบบเดิมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยี่มราษฎรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2502

ขอบคุณภาพข้อมูล : รัตภูมิเมืองมีตำนาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง