หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
11 คนเก่งมหาวชิราวุธ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
28 มกราคม 2563 | 6,846

วันนี้ทางหาดใหญ่โฟกัสจะขอเปลี่ยนแนวพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคนเก่ง 11 ท่าน ในรั้วของโรงเรียนมหาวชิราวุธ ในอดีตที่ต่างพากันสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสงขลาและประเทศชาติ จะมีใครบ้างวันนี้เราไปทำความรู้จักความดีของ ทุก ๆ ท่านไปพร้อม ๆ กัน

1.พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ 16 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531 และเป็นนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของรัฐสภาที่ครองอำนาจยาวนานที่สุด ทั้งนี้เพราะกฎหมายไทยในสมัยนั้นไม่ได้กำหนดให้รัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรี จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลิกส่วนตัวพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อย ในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม เป็นองคมนตรี ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจ ทัณฑกรรม ต้นตระกูลติณสูลานนท์ กับนางวินิจ ทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) 

 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในหมายเลขประจำตัว 167 และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2480 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นบุคคลที่ทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของการทำงาน “เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นผู้เสียสละลงมือปฏิบัติจริงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีผลงานปรากฏชัดเจนบ้านเกิดแผ่นดินมาตุภูมิของป๋าเปรม 

2.พระธรรมโมลี (วัดตานีนรสโมสรปัตตานี) 

ประวัติส่วนตัว  พระธรรมโมลี วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี มีนามเดิมว่า เกตุ ธรรมรัชชะ เกิดเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 5440 ที่บ้านเลขที่ 2 ถ.ยะหริ่ง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โยมบิดาชื่อนายเฉ่งเซ่ง โยมมารดาชื่อนางโบ้ยเลี่ยน 

การศึกษาทางโลก ท่านเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมรุ่นแรกของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จากนั้นได้เข้าบรรพชา เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2456 ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.สงขลา ครั้นอายุครบ 20 ปี จึงได้เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2460 ด้านการศึกษาทางธรรม สามารถสอบได้ถึงนักธรรมเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค เกี่ยวกับหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ จ.สงขลา พ.ศ. 2471 เป็นเจ้าคณะอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จ.สงขลา พ.ศ.2472 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูหลวงวิจิตคณานุรักษ์เป็นกรรมการสงฆ์ จ.สงขลา พ.ศ.2473 เป็นเจ้าคณะมณฑลปัตตานี และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระญาณโมลีธรรมวาทีสุนทร  และในปี พ.ศ.2477 ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นขั้นราช พ.ศ.5498 เลื่อนเป็นขั้นเทพ (รองเจ้าคณะภาค) พ.ศ.2537 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่พระธรรมโมลี ศรีปริยัติโยดม ภาวนาวิกรมญาณปรีชา ศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ.2531 ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระธรรมโมลี เป็นผู้นำที่เร่งรัดให้ทางรัฐบาลฝ่ายการศึกษา ได้จัดการศึกษา โดยการสร้างโรงเรียนเทศบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาไทยแห่งแรกในจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ ท่านได้ประพันธ์บทกวีต่างๆ รวมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำนวนมาก สำหรับร้อยกรองที่มีชื่อของท่านคือ “มหาสุบินคำฉันท์” และยังมีโคลงเรื่องวีรบุรุษวีรสตรี ซึ่งพิมพ์ในหนังสือทักษิณ อันเป็นหนังสือประมวลบทร้อยกรองของกวีชาวใต้ พระธรรมโมลี เป็นพระที่สนับสนุนการศึกษา ด้านงานพัฒนาและก่อสร้างสิ่งต่างๆก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง เกี่ยวกับการอบรมเทศนาญาติโยม ก็ได้รับความเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามด้วยดีเสมอมา

3.นายเธียร เจริญวัฒนา

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2469 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมรสกับคุณสงบ หังสพฤกษ์  มีธิดา 2 คน 

ประวัติการศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประชาบาล ตำบลระวะ 1 (วัดแจ้ง) 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จากโรงเรียนวชิรานุกูล จังหวัดสงขลา 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถม พระนคร 
- สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 
- สอบได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.น.) เมื่อ พ.ศ. 2492 
-ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากสภาวิทยาศาสตร์คณาสวัสดิ์

ประวัติการทำงานและผลงาน
-  เริ่มรับราชการ 1 ตุลาคม 2486 เป็นครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2495 เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสวยศรีวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
- 1 เมษายน 2496 เป็นอัยการผู้ช่วยกองคดี กรมอัยการ
พ.ศ. 5497 เป็นอัยการผู้ช่วย จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 1 พฤศจิกายน 2499 จนเกษียณอายุได้รับราชการโดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้พิพากษา ศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงพระนครเหนือ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เลขาธิการส่งเสริมงามตุลาการรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม

- 1 ตุลาคม 2528 เกษียณอายุราชการ 
 ปัจจุบันประธาน ป.ป.ป. ( คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ )งานด้านการเมือง พ.ศ. 2517 – 2518 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกวุฒิสภา
ความผูกพันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิมหาวชิราวุธ” บริจาคทุนและจัดหาเงินให้มูลนิธิมหาวชิราวุธ เป็นผู้จัดทำคราสาร      ของมูลนิธิ ตั้งกองทุน “เธียรสงบ” ในมูลนิธิ
- รองประธานกรรมการดำเนินงานสร้างหอสมุดติณสูลานนท์ และบริจาคเงินสมทบทุนสร้างหอสมุดติณสูลานนท์
- ผู้ร่วมก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ สงขลาอาวุโส” ในกทม. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิมหาวชิราวุธ
- ประธานชุมนุมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ กทม. ปี พ.ศ. 2522
- ประธานกรรมการอำนวยการ งาน 100 ปี มหาวชิราวุธ สงขลา

4.นายจันทร์ สมบูรณกุล 

ประวัติส่วนตัว  เกิดเมื่อ 23 กันยายน 2450 ที่ตำบลกระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา  ในวัยเยาว์เรียนหนังสือกับพระสงฆ์ที่วัดใกล้บ้านเกิด ต่อมาเรียนที่โรงเรียนวัดสทิงพระ จบชั้นประถมปีที่ 3
ในปี พ.ศ. 2463 – 2468 เข้าเรียนในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ ม.1 – ม.8 เป็นนักเรียน ม.8 รุ่นแรก หมายเลขประจำตัว 1 ของโรงเรียน สำเร็จวิชากฎหมายได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.249

ประวัติการทำงานและผลงาน

พ.ศ. 2470 รับราชการครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีเดียวกันนี้ก็สอบได้ปลัดอำเภอ ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2470 – 2481 จึงรับราชการในฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดอำเภอหลายอำเภอ เป็นจ่าจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 – 2510 ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ถึง 7 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง กระบี่ สมุทรสาคร พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดราชบุรี เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2510 เคยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยไปดูงานในประเทศยุโรปและเอเชียหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น งานด้านการเมือง ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น ส.ส.กรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ.2515 – 2518

ความผูกพัน ที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- อดีตประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ใน กทม.
- ประธานชมรมนักเรียนเก่าอาวุโส ในกทม.
- บริจาคเงินตั้งกองทุน “สมบูรณกุล” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธ
- บริจาคเงินตั้งกองทุน “ม.8 รุ่น 2469 – 2481 ม.ว.อนุสรณ์”
- บริจาคเงินสร้างหอสมุดติณสูลานนท์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ
- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก มูลนิธิมหาวชิราวุธ
- กรรมการที่ปรึกษาจัดสร้างหอสมุดโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- กรรมการอำนวยการงาน 100 ปี มหาวชิราวุธสงขลา

5.พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ 

ประวัติส่วนตัว  ประสูติเมื่อ 1 เมษายน 2458 ณ ตำหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา เป็นโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเชตร์มงคล
ประวัติการศึกษา ในวัยเยาว์เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในสมัยที่หลวงปิยวิทยาการ ครูใหญ่คนที่ 6 เป็นผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. 2465 – 2473)  ประมาณปี พ.ศ. 2468 ย้ายตามพระบิดาเข้ากรุงเทพฯ เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน รับราชการยศว่าที่ ร.ด. เมื่อ 6 ม.ค. 2481 ประจำกรมยุทธโยธาทหารบก ประจำกรมพาหนะทหารบก ประจำแผนก 1 กรมสารวัตรทหารบก ประจำแผนก 2กรมเสนาธิการทหารบก ประจำแผนก 1กรมสวัสดิการทหารบก ประจำแผนกถ่ายภาพยนตร์กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร เกษียณอายุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2518 ยศพลโท

ผลงานดีเด่น ทรงริเริ่มกิจการภาพขึ้นกองทัพบก ทรงใช้ความรู้ความสามารถสนับสนุนงานของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ พระองค์ทรงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

6.หลวงประเวศวุฒฑศึกษา (นายประเวศ จันทนยิ่งยง) 

ประวัติส่วนตัว เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายเจ็ด – นางหยง   จันทนยิ่งยง เกิดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2443 เขตภาษีเจริญ สมรสกับคุณชื่นจิตต์ เกศาศรัย มีบุตร 1 คน คือ คุณจักรวินท์ จันทนยิ่งยง สมรสครั้งที่ 2 (ภายหลังคุณชื่นจิต ถึงแก่กรรม) กับคุณมัทรี   ชลานุเคราะห์ มีบุตร – ธิดา 3 คน
ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-Winchester Training College
- Royal College of Science
- University College of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน
- 23 พฤศจิกายน 2471 – 73 อาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา
- 5 มิถุนายน 2473 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
- 8 พฤศจิกายน 2473 รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประเวศวุฒฑศึกษา
- 21 มีนาคม 2476 หัวหน้าแผนกโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
- 2482 หัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาลกรมสามัญศึกษา
- 2485 ผู้อำนวยการร้านศึกษาภัณฑ์พานิช (คนแรก)
- 2486 ผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา
- 2488 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 2489 อธิบดีกรมพลศึกษา
- 2493 ลาออกจากราชการ
- 16 กุมภาพันธ์ เลขาธิการคุรุสภา ริเริ่มงานของคุรุสภาหลายอย่าง ซึ่งมิเคยมีมาก่อน อาทิ งานส่งเสริม- วิทยฐานะครู เป็นต้น

ผลงานดีเด่นในโรงเรียนมหาวชิราวุธ
- พัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่สรรเสริญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในจังหวัดสงขลา เช่น พัฒนางานวิชาการ การกีฬา จริยธรรม
- กำหนดให้เครื่องแบบสีน้ำเงิน – ขาวเป็นสีประจำโรงเรียน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ  แม้ท่านจะจากมหาวชิราวุธไปแล้วก็ยังผูกพันอยู่กับโรงเรียน มาร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส ท่านถึงแก่กรรมเมื่อ 14 กรกฎาคม 2428 อายุ 86 ปี

7.ดร.สุชาติ รัตนปราการ

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2452 คู่สมรสชื่อนางเล็ก รัตนปราการ มีบุตร – ธิดารวม 4 คน
ประวัติการศึกษา  ประถมศึกษา จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา(พ.ศ.2459-2463) ศึกษาภาษาจีนจากโรงเรียนเจ๋งเต็กสงขลา
ประวัติการทำงานและผลงาน ประกอบอาชีพธุรกิจตั้งแต่เป็นพนักงาน เป็นผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริษัทถึง 3 บริษัท

ผลงานด้านสังคม
- เป็นเหรัญญิกและผู้จัดการโรงเรียนฮั่วเชียวสงขลา สมาชิกเทศบาลเมืองสงขลา เหรัญญิกสภาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
- ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิ “สงขลามูลนิธิ” นายกสมาคมยุวพุศธิกสมาคมแห่งประเทศไทยสาขาสงขลา เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สงขลา
- ประธานกรรมการมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์สงขลา ประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา
- ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ชั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือก ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ อดีตเหรัญญิกสภาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา สร้างอาคารโรงพละศึกษารัตนปราการเมื่อ พ.ศ.2503 ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทายาทจัดตั้งกองทุน“สุชาติ รัตนปราการ” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

8.รองศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี

ประวัติส่วนตัว  เป็นบุตรน้อยซ้อน นางรื่น สุวรรณคีรี เกิดเมื่อ 10 มีนาคม 2480 ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมรสกับนาง ลาวัณย์ สุวรรณคีรี มีธิดา 3 คน

ประวัติการศึกษา
- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- เรียนการเขียนลายไทยจากพระครูธรรมวารี เจ้าคณะอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี ปีที่ 2 จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
- อุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานและผลงาน
- พ.ศ. 2505 ครูสอนวาดเขียนโรงเรียนอุดม พญาไท
- พ.ศ. 2508 อาจารย์พิเศษสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2510 อาจารย์ประจำสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรไทยและในต่างประเทศ ตั้งแต่พ.ศ.2511
จนถึงปัจจุบัน ประมาณ100 อาคาร และสถาปัตยกรรมอื่นอีกมาก

เกียรติคุณที่ได้รับ
- โล่นักเรียนเก่าดีเด่น ของสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา บุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาสถาปัตยกรรมดุษฎีบัญฑิตกิตติมาศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
- ปริญญาสถาปัตยกรรมดุษฎีบัญฑิตกิตติมาศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิลปินแห่ง ชาติ สาขาทัศนศิลป์
- ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ฯล

9.ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2477 ภูมิเลานำเดิมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ภรรยาชื่อคุณเรวดี(ประดิษฐทัศนีย์) ธรรมโน   มีบุตร – ธิดา 3 คน
ประวัติการศึกษา
- เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนกลับเพชรศึกษา สงขลา 
- ชั้นมัธยมศึกษาเข้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ตั้งแต่ม.1 – ม.6 
- ระดับอุดมศึกษา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงานและผลงาน

 รับราชการในกระทรวงการคลัง มีตำแหน่งต่างๆ หัวหน้ากองเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการกองการสามิต กรรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฯลฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี

ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ ประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ กทม. ปีพ.ศ.2530 ตั้งกองทุน “ชุมนุมศิษย์เก่า ม.ว. กทม. 2530” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธกรรมการดำเนินงานจัดสร้างอาคารหอสมุดติณสูลานนท์ ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาจัดหาทุนดำเนินการจัดงาน และกรรมการที่ปรึกษาจัดงาน 100 ปี หาวชิราวุธจังหวัดสงขล

10.นาย อรัญ ธรรมโน

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2477 ภูมิเลานำเดิมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภรรยาชื่อคุณเรวดี(ประดิษฐทัศนีย์) ธรรมโน   มีบุตร – ธิดา 3 คน

ประวัติการศึกษา
- เรียนจบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนกลับเพชรศึกษา สงขลา 
- ชั้นมัธยมศึกษาเข้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ตั้งแต่ม.1 – ม.6 
- ระดับอุดมศึกษา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงานและผลงาน
รับราชการในกระทรวงการคลัง มีตำแหน่งต่างๆ หัวหน้ากองเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการกองการสามิต กรรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฯลฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ

ประธานชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ กทม. ปีพ.ศ.2530 ตั้งกองทุน “ชุมนุมศิษย์เก่า ม.ว. กทม. 2530” ในมูลนิธิมหาวชิราวุธกรรมการดำเนินงานจัดสร้างอาคารหอสมุดติณสูลานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาจัดหาทุนดำเนินการจัดงาน และกรรมการที่ปรึกษาจัดงาน 100 ปี หาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

11.พลอากาศเอกสิทธิ์ เศวตศิลา

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ 7 มกราคม 2463 ที่กรุงเทพ สมรสกับคุณหญิงธิดา เศวตศิลา  มีบุตร – ธิดารวม 4 คน

ประวัติการศึกษา

- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ระดับอุดมศึกษา จบชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบัน เอ็ม ไอ ที สหรัฐอเมริกา 

- จบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเดียวกัน 

- จบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 6 พ.ศ.2507 

ประวัติการทำงาน

- เริ่มรับราชการในกองทัพอากาศตั้งแต่ปีพ.ศ.2491 ดังนี้

- ประจำแผนก 2กรมโรงงานช่างอากาศ

-ประจำกรมยุทธศึกษาทหารอากาศอาจารย์ผู้ช่วยกองศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ 
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

- ประจำกรมข่าวทหารอากาศ 

- รองอธิบดีกรมประมวลราชการแผ่นดิน

- ฝ่ายต่างประเทศ สำนักคณะรัฐมนตรี 

- ประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งานด้านการเมือง

 รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี            
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน วุฒิสมาชิก

ความผูกผันที่มีต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ

 บริจาคทรัพย์สร้างหอสมุดติณสูลานนท์ ประธานกรรมการที่ปรึกษางาน 90 ปีมหาวชิราวุธ รองประธานที่ปรึกษาการจัดงาน 100 ปีมหาวชิราวุธ สงขลา โล่เชิดชูเกียรติจากมูลนิธิมหาวชิราวุธ

ขอบคุณภาพข้อมูล : We Love Mahavajiravudh