หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
วัดนางลาว (นางเหล้า)สทิงพระ
12 มกราคม 2563 | 3,590

วัดนางเหล้านับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาเยือนหรือกลับมาเยือนซ้ำ ซึ่งภายในวัดมีการแบ่งสัดส่วน ดูสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนและท้องถิ่นและยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม สร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก

 สำหรับวัดนางเหล้า หรือนางลาว ตั้งอยู่บ้านนางเหล้า ถนนเขาแดง-ระโนด หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 18 ไร่ มีกำแพงวัดทั้ง 4 ด้านเป็นอาณาเขต ซึ่งวัดนางเหล้าหรือวัดนางลาวสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ปี 2225 โดยมีอุบาสิกาชื่อนางลาว มีจิตศัทธาบริจาคที่ดินและสร้างวัด แต่เดิมชื่อวัดนางลาว ตามชื่อผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัด ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นวัดนางเหล้า จากนั้นปี พ.ศ.2538 ได้มีการขออนุญาตต่อกรมการศาสนาขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดลาวัณย์วราราม (มีความหมายว่าวัดมีความงามอันยอดเยี่ยม) แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อวัด

ทั้งนี้ภายในวัดนางเหล้ายังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามโครงการพัฒนาหอวัฒนธรรมนิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตำบลชุมพล ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของชุมชนอย่างครบวงจร

 ได้แก่ 1.ห้องสมุดชุมชนตำบลชุมพล (ห้องสมุดวิเทศธรรมนาถ) สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร งานวิจัยในท้องถิ่น เอกสารทางวิชาการและเอกสารอื่นๆ สำหรับศึกษาหาความรู้และค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและ 2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลชุมพล ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้เก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อจัดแสดงให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาหาความรู้

  อีกทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงวัดนางเหล้ายังมีแหล่งเรียนรู้ย่อยที่กระจายอยู่พื้นที่โดยรอบเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านต่างๆ ได้แก่ 1.แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะไทย ที่จัดแสดง สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ ทั้งด้านจิตรกรรม การเขียนภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผืนผ้าใบ การเขียนภาพลายผ้า และการเขียนภาพต่างๆ การปั้น การแกะสลักและการหล่อพระพุทธรูป

 2. แหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพทางวัฒนธรรม ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ ทำกระเบื้องดินเผา (โรงทำกระเบื้องดินเผาเกียรติสุวรรณ) ที่มีการจัดแสดงและสาธิตการทำกระเบื้องดินเผา ได้แก่ กระเบื้องสุโขทัย กระเบื้องเกล็ดปลา กระเบื้องโบราณหลายแหลมและอื่นๆ มีทั้งแบบเคลือบสีและแบบธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ ตาลโตนดครบวงจร (โรงทำน้ำตาลแว่นบ้านคลองฉนวน) ที่จัดแสดงและสาธิตการทำน้ำตาลแว่นและวิถีชีวิตการประกอบอาชีพจากตาลโตนด และ 3.แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้โบราณสถานวัดพะโคะและแหล่งเรียนรู้ชุมชนโบราณเขาคูหานั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล :  สำนักกรมประชาสัมพันธ์สงขลา  ภาพ : คุณสุนันท์ แซ่แต้                     

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง