หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ตำนานฤาษีดัดตน มัชฌิมาวาส
10 มิถุนายน 2562 | 794

ฤาษีดัดตนคืออะไร มีตำนานเล่าขานอย่างไร และทำไมถึงเรียกเชื่อนี้เอ่ยวันนี้หาดใหญ่โฟกัสมีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้อ่านได้รู้กันอย่างแน่นอน ในวัดมัชฌิมาวาสเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายมีรูปฤาษีดัดตนในรูปแบบศิลปะ ศาลาฤาษีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญเยื้องกับอุโบส สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นอาคารโถงก่ออิฐถือปูนเป็นซุ้มอาร์ตโค้งอันแสดงถึงอิทธิพลจากตะวันตกที่เริ่มเข้ามาอย่างมากในสมัยนั้น หน้าทั้งสองด้านปั้นเป็นเรื่องพุทธประวัติ อาคารบริเวณคอสองเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปฤาษีดัดตน แต่ละภาพมีคำโคลงบรรยายประกอบ และที่หน้าบันด้านในของทิศตะวันออกและตะวันตกมีอักษรเขียนเกี่ยวกับตำรายาแก้โรคต่างๆ นอกจากนี้ปรากฏศักราชบนหน้าจั่วด้านทิศตะวันออกทำให้ทราบว่าภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2445 อาคารหลังนี้ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ โดยกรมศิลปากรเมื่องปีพ.ศ. 2522 นี้เอง

ภายในวัดมีศาลาฤาษี ซึ่งทั้งหมดมีคุณค่าทั้งด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม  ประติมากรรม วรรณกรรม และตำรายาแผนโบราณเป็นศาลาโถงทรงไทยที่สวยงามมามีสัดส่วนถูกต้องทรวดทรงหลังคาอ่อนช้อย  ก่อด้วยอิฐเผาถือปูนแต่ไม่โบกปูน  มีช่วงเสาโค้งรับหน้าบันที่ปั้นเป็นรูปพุทธประวัติ ด้านตะวันตกเป็นตอนทรงรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ด้านตะวันออกเป็นตอนทรงลอยถาดในแม่น้ำเนรัญชรา ภายในศาลาตรงหน้าบันทั้ง 2 ด้าน มีจารึกเรื่องตำรายาและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปฤาษีดัดตนจำนวน  40  ภาพ  แต่ละภาพบอกสรรพคุณที่จะแก้โรคและมีคำโคลงสี่สุภาพบรรยายประกอบ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันภาพได้ลบเลือนไปบ้างแล้ว

ศาลาฤาษีดัดตนที่วัดนี้ สร้างขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์ ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในขณะนั้นสาเหตุที่เรียกศาลานี้ว่าศาลาฤาษีดัดตนนั้นมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาลา ที่มีภาพฤาษีพร้อมด้วยจารึกคำอธิบายคุณสมบัติของการรักษา ฤาษีดัดตนเป็นกายบริหารร่างกายที่มีถึง127ท่าแต่มี15ท่าพื้นฐานเท่านั้นที่กระทรวงสาธารณสุขยอมรับและคนทั่วไสามารถปฎิบัติได้ด้วยตัวเอง ที่ใช้การดัดส่วนต่างๆ ของร่างกายและบริหารระบบลมหายใจ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะสรรถภาพทางการแพทย์ในวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในส่วนของการบริหารระบบการหายใจด้วยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อและระบบกระบังลม ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติของฤาษีดัดตนก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

มีหลายท่าของฤาษีดัดตน ถ้าปฏิบัติร่วมกับการกำหนดลมหายใจตามหลักของพระพุทธศาสนานอกจากจะได้ร่างกายที่สุขภาพดีแล้วจะได้การปฏิบัติสมาธิควบคู่ไปด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจเข็มแข็งมีสมาธิเป็นการยกระดับจิตใจให้พ้นจากอารมณ์ขุ่นมัวทั้งหลายอีกด้วย หากคุณผู้อ่านสนใจอยากลองนำท่าฤาษีดัดตนไปฝึกลองกันที่บ้านได้หรืออาจจะไปชมที่วัดมัชฌิมาวาสสงขลากันได้ทุกวัน

ขอบคุณข้อมูลรูปภาพ : มุมวิชาการแพทย์แผนไทยอาจารย์กิตติชัย อนวัชรประยูร , ฐานข้อมูลศิลปกรรมในภาคใต้ , คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง