หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | ชวนเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
24 เมษายน 2562 | 722
หาดใหญ่ | ชวนเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ประกันไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายไม่จบ
คลินิกศัลยกรรม

ชวนเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุยษ์ศาสตร์และสังคมในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านมษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพัฒนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น

คณะศิลปศาสตร์จึงได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ Faculty of Defence Studies and Management , Defence University of National Malaysia จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร สถาบัน และประเทศชาติ ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีต่อไป ในการนี้เพื่อเปิดโอกาสพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสถาบันการศึกษา

เข้าร่วมโครงการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมประกอบด้วย

1.ฟังบรรยายพิเศษ -หัวข้อ “Disruptive Technology and the Calling of Humanities and Social Sciences” โดย Prof.Steve McCarty จาก Kansai University -หัวข้อ “Digitalized and Globalized World of Opportunities and Risks” โดย Lieutrnant General Dato’ Hj Abdul Halim Bin Hj JalaI จาก National Defence University of Malaysia

2.ชมนิทรรศการ เล่าเรื่องผ่านผ้า : วิถีชีวิต ภูมิปัญญา นวัตกรรม ในมุม Thai Cultural Corner 3.ชมและซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภาคใต้นานาชนิด อาทิเช่นกระจูด ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์โหนด นา เล เป็นต้น

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง