หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | เมษา 62 !! รวมส่วนราชการของจังหวัด 8 หน่วยงาน ณ จุดบริการเดียว
11 กุมภาพันธ์ 2562 | 3,294
หาดใหญ่ | เมษา 62 !! รวมส่วนราชการของจังหวัด 8 หน่วยงาน ณ จุดบริการเดียว
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา(Government Center) มารวมไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา โดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัด 8 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียว ประกอบด้วย

 - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
- รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชนรวมทั้งผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รับฟังปัญหา / ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน
- ให้บริการข้อมูลข่าวสาร / ให้คำปรึกษา
 

 - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- รับชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
- รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
 

 -การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ 
- รับชำระเงินค่าน้ำประปา
- ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้น้ำประปาและการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
 

 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
- รับชำระภาษีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / ต่อทะเบียน และอื่นๆ
 

 -สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
- บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ 
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- บริการแนะแนวอาชีพ
 

 -สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
- รับตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิด้านการรักษาพยาบาล
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ มาตรา 40)
- ให้คำปรึกษา / แนะนำสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานประกันสังคม
 

 อำเภอหาดใหญ่ 
- รับทำบัตรประชาชน กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดและเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
- คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ (ทร 14/1)

 โดยศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา (Government Center) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ พร้อมเปิดบริการในเดือนเมษายน 2562
 
 ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลา

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
ศรีตรังห้องพักหญิง
Hair by Phet หาดใหญ่
เงินด่วน-อะมานะฮ์
บริการดูดส้วม ช่างเอ็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง