หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวสังคมและการเมือง

สตูล | คืบหน้าก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง คืบหน้ากว่า 60 % เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2567
19 กันยายน 2566 | 3,537
สตูล | คืบหน้าก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง คืบหน้ากว่า 60 % เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2567

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบริหารและวิชาการ) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ความยาว 801 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+750 รวมระยะทาง 2.750 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้แนะนำแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมและคำนึงถึงความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้เดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายชัยยุทธ เขียวจันทร์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 นายดำรงศักดิ์ คงช่วย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 นายวโรภาส แสงพายัพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล ร่วมลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุม

โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สำนักงานโครงการ จังหวัดสตูล


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตโครงการขุดลอกแหล่งน้ำใน อ.สิงหนคร และ อ.ระโนด

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา…

21 กันยายน 2566 | 5,750