หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวสังคมและการเมือง

สะเดา | ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ นางพันธ์ วรรณเพ็ชรชา ชุมชนบ้านทุ่งปราบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
19 กันยายน 2566 | 3,480
สะเดา | ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ นางพันธ์  วรรณเพ็ชรชา  ชุมชนบ้านทุ่งปราบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เทศบาลเมืองสะเดาได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปรับปรุง ต่อเติมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาและร่วมสรรหากลุ่มเป้าหมายโดย อพม. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้สะดวก ปลอดภัยและเหมาะสมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลในการดำเนินการซ่อมจากร้อย ร.5021 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ในการดำเนินการ และได้มีการส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ นางพันธ์ วรรณเพ็ชรชา ชุมชนบ้านทุ่งปราบ ในวันที่ 18 กันยายน 2566

โดยนายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล นายกฯเทศมนตรีเมืองสะเดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล กำลังพลจากร้อย ร 5021 เป็นการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น สอดส่องดูแลผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตโครงการขุดลอกแหล่งน้ำใน อ.สิงหนคร และ อ.ระโนด

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา…

21 กันยายน 2566 | 5,695