หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สงขลา | คณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
18 กันยายน 2566 | 3,180
สงขลา | คณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

วันนี้ (18 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ฯลฯ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี 2566 ตามข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการกำหนดให้ TTM สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และท่อส่งก๊าซฯ ช่างดำเนินการ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 10 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา, กองทุนพัฒนาอาชีพประมง 1 ล้านบาทต่อปี ในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอเทพา และกองทุนนกเขาชวาเสียง 1 ล้านบาทต่อปี ในพื้นที่อำเภอจะนะ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาของระบบท่อ ฯ เพื่อการเฝ้าระวังและบำรุงรักษาระบบท่อฯ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน และเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่เขตแนวท่อพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทิ้งรายวันและรายเดือน และคุณภาพน้ำในคูระบายน้ำก่อนออกจากพื้นที่โครงการ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติฯ พบค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง