หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | พัฒนาสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
25 พฤษภาคม 2566 | 3,891
สงขลา | พัฒนาสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2585) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
S Spa
360องศา ชาบู หมูกะทะ

วันที่ 25 พ.ค. 66 ณ โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลายี่สิบปี (พ.ศ. 2566 - 2585) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน มหานครน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด

 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้วางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี ให้สงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 นอกจากนี้ จะผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนา เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น ทางคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) นำผลการประชุมปรึกษาหารือ และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

สลีพซาลอน
บุษบา มาร์เก็ตเพลส
วิศวกร SOY MILK
เรือนอีนัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง