หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
“ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
27 กุมภาพันธ์ 2566 | 4,050
“ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
S Spa
360องศา ชาบู หมูกะทะ

วันนี้ (27/2/66) “ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท้ายหนังสือเน้นย้ำให้เฝ้าระวังควบคุมเด็กเยาวชนอย่าให้เข้าไปมั่วสุมหรือเล่นพนัน

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ลงนามเมื่อ 24 ก.พ.66 เรื่องซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์โดยมีสาระสำคัญระบุว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นทางนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพสุจริต จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 พ.ค.2550 เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน ข้อ1 ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีของท้องถิ่นนั้น รวมทั้งได้ซักซ้อมแนวทางอนุญาต ดังนี้

1.การจัดให้มีการเล่นพนันชนโค การอนุญาตให้มีสถานที่เล่นพนันชนโค (เปิดบ่อน) ต้องใช้ดุลพินิจรอบคอบ เหมาะสม ไม่เป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์ โดยให้นำระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา ปี 52 มาบังคับใช้โดยอนุโลม อนุญาตจ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง บ่อนหนึ่งเดือนละ 1 ครั้ง จังหวัดอื่นบ่อนหนึ่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง

2. การจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่และกัดปลา สถานที่เล่นต้องมิดชิดไม่เปิดเผย อย่าให้บุคคลภายนอกหรือเยาวชนเห็น ห้ามจัดให้เล่นพนันซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ เอามีดหรือหนามผูก วางยาเบื่อยาเมาให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือสุ่มไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งขัน หรือเสริมแต่งเดือยไก่ชน โดยให้อนุญาตเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ละ1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เดือนหนึ่งห้ามเกิน 3 วัน และต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

3.การจัดให้มีการเล่นพนันแข่งขันวัวลาน การออกใบอนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่หรือประเพณีท้องถิ่นนั้น ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ห้ามทรมานสัตว์เด็ดขาด ผู้ได้รับอนุญาตต้องสอดส่อง กวดขัน ไม่ให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าไปในสนามเด็ดขาด

4.การจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า ห้ามไม่ให้อนุญาตจัดเล่นพนันนัดพิเศษในโอกาสต่างๆ หากผู้ขออนุญาตและสนามม้ามีเจตนาหารายได้เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ควรดำเนินการจัดแข่งม้านัดปกติประจำสัปดาห์ และต้องควบคุมเด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมหรือเล่นพนัน รวมการเล่นโต๊ดเถื่อนด้วย

น้ำหอมสวนีย์
บุษบา มาร์เก็ตเพลส
วิศวกร SOY MILK
Bambini Clinic

ข่าวที่เกี่ยวข้อง