หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ข่าวสังคมและการเมือง

สงขลา | เฝ้าระวังไข้เลือดออก สงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 396 ราย เยอะที่สุดในอำเภอจะนะ ช่วงอายุ10-14 ปี
22 พฤศจิกายน 2565 | 4,564
สงขลา | เฝ้าระวังไข้เลือดออก สงขลาพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 396 ราย เยอะที่สุดในอำเภอจะนะ ช่วงอายุ10-14 ปี

วันนี้ (22/11/65) นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  ระยะนี้ภาคใต้และจังหวัดสงขลาเริ่มมีฝนตกต่อเนื่อง  ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่าง ๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้โรคไข้เลือดออกกลับมาระบาดอีกครั้งตามวงรอบปีที่จะระบาด โดยโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากครัวเรือนยังไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้องและไม่มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ทำให้ยุงลายขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนยิ่งเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกมากขึ้นด้วย 

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา (ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มค - 15 พย 65)  พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 396 ราย คิดเป็น  อัตราป่วย 28.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 -14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 79.8 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาอายุ 5-9 ปี (อัตราป่วย 69.35)  และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี (อัตราป่วย 46.69)  ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรสูงสุดคืออำเภอจะนะ อัตราป่วยเท่ากับ 57.76  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาควนเนียง และเมืองสงขลา ตามลำดับ

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่  มียุงลายเป็นพาหะ  เมื่อยุงลายไปกัดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เชื้อจะฟักตัวในยุงประมาณ 8 -10 วัน และเก็บไว้ในต่อมน้ำลาย เมื่อยุงไปกัดคนที่ปกติ ก็จะปล่อยเชื้อ เข้าไปในตัวคนทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออก  ทำให้มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรงมาก แต่ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรง โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างเฉียบพลันและไข้จะสูงตลอดทั้งวันประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย  ตามตัว ส่วนใหญ่มีอาการหน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็ก ๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและเบื่ออาหาร ต่อมาไข้จะลดลง ในระยะนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอาการรุนแรง อาจมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้  ควรรีบพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที  ทั้งนี้โรคไข้เลือดออก มี 4 สายพันธุ์ เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์ใดแล้วก็จะ
มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้น แต่ก็มีโอกาสที่จะติดสายพันธุ์อื่น ๆได้อีก ซึ่งการติดเชื้อครั้งที่สองอาจรุนแรงกว่าครั้งแรก 

นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า   สิ่งสำคัญของการป้องกันไข้เลือดออก คือ “ อย่าให้ยุงกัด และอย่าให้ยุงเกิด ” โดยเด็กเล็กควรนอนในมุ้ง , ทายาป้องกันยุงกัดก่อนไปโรงเรียน ในผู้ใหญ่ให้ทายาป้องกันยุงกัดก่อนออกไปทำงาน เช่น ไปกรีดยาง และควรสวมเสื้อแขนยาว , กางเกง ขายาว

นอกจากนี้ต้องสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บ้านตนเองทุก ๆ สัปดาห์   กำจัดขยะหรือจัดการภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยไม่ต้องรอให้มีน้ำขัง โดยใช้มาตรการ 3 เก็บอย่างต่อเนื่อง คือ  1) เก็บบ้าน ให้สะอาด ให้โปร่ง โล่ง ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย  2) เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  3) เก็บน้ำ ภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ รวมทั้งการใช้ทรายทีมีฟอสใส่ในน้ำใช้  การเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัว การขัดล้างขอบภาชนะ เพื่อขัดไข่ยุงลายก่อนล้างภาชนะ และทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างจริงจังทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครัวเรือน


ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการคัดแยกขยะต้นทางก่อนนำไปทิ้งและกำจัดให้ถูกต้อง ขยะที่ย่อยสลายได้อาจจะทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือนำไปฝังดิน ส่วนขยะที่ไม่ย่อยสลาย เช่น แก้ว กระเบื้อง พลาสติก ควรมีการนำกลับมาใช้ซ้ำ – มาใช้ใหม่  รวมทั้งนำไปจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี  ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็น

ที่น้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงลอย ให้สงสัยว่าอาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ให้ใช้ยาพาราเซตามอลในการลดไข้ ไม่ควรใช้ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่นยาที่มีส่วนผสมของแอสไพริน และยาไอบูโพรเฟน เพราะอาจเสี่ยงต่อการ


ทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย และเช็ดตัวลดไข้ควบคู่ไปด้วย  นอกจากนี้หากมีอาการ ไอ มีน้ำมูก  เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งอาจเป็นการเจ็บป่วยร่วมกันระหว่างไข้เลือดออกกับโรคโควิด 19 อาจทำให้ มีอาการรุนแรงมากขึ้น ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินัจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน และได้รับการรักษาที่เหมาะสมทันที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หากคนในครอบครัวเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนเรนทรสงขลา โทร 1669  ตลอด 24 ชั่วโมง
 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตโครงการขุดลอกแหล่งน้ำใน อ.สิงหนคร และ อ.ระโนด

สงขลา | ป.ป.ช. สงขลา…

21 กันยายน 2566 | 5,723