หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | ประชุมเตรียมความพร้อมรับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง
22 กันยายน 2565 | 3,333
หาดใหญ่ | ประชุมเตรียมความพร้อมรับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วันที่ 21 กันยายน 2565เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ในสถานการณ์ฤดูฝน รวมถึงติดตามการปฏิบัติงาน และวางแผนบริหารจัดการน้ำ ในเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตัวแทนสำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา ตัวแทนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ตะวันออก ตัวแทนหน่วยงานอปท.ท้องถิ่น กรมชลประทานสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมได้รายงานการปฏิบัติการด้านการป้องกันช่วงก่อนเกิดภัย

ได้แก่ การกำจัดวัชพืช ขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณคลองที่สำคัญต่างๆ เช่น คลองสามสิบเมตร คลองแม่เรียน การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อรับน้ำให้ไหลลงท่อขนส่งน้ำ ระบายลงสู่คลอง ร.5 การสำรวจประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำ 26 สถานี ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ การสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง รวมถึงสรุปปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัยในการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่

เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและการและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

 

น้ำหอมสวนีย์
บุษบา มาร์เก็ตเพลส
วิศวกร SOY MILK
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง