หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฯ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของอาการป่วย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
13 พฤษภาคม 2565 | 5,202
สงขลา |  เชิญชวนประชาชน  7 กลุ่มเสี่ยงฯ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดความรุนแรงของอาการป่วย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วานนี้ (12/5/65) โรคไข้หวัดใหญ่มักพบระบาดในช่วงฤดูฝน  และอาจเกิดอาการรุนแรงได้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  จะช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต กรณีที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง 

นพ.สงกรานต์   ไหมชุม   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กล่าวว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนสลับฝนตก  และกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน  ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  โดยโรคไข้หวัดใหญ่    เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคโควิด 19 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ยังคงมีความจำเป็นแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้วก็ตาม  เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน ประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง 2  ตัว โดยเฉพาะประชาชน  7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบัด และเบาหวาน  4) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  5) ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  6) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  และ 7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้

นพ.สงกรานต์   ไหมชุม  กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้โดยให้ฉีดแขนคนละข้าง  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาทุกแห่ง ได้เตรียมพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน 7 กลุ่มโรค จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว  เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้มีการป้องกันโรคโควิด 19 ไปพร้อม ๆ กับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง โดย 1) ให้กลุ่มเสี่ยงฯ รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี 2) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 3) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  4) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก 5) ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น 5) เมื่อเริ่มรู้สึกป่วยให้หยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น  6) สวมหน้ากากอนามัยหรือปิดจมูกและปากด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอหรือจาม 7) ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะที่มีฝาปิด
 

น้ำหอมสวนีย์
บุษบา มาร์เก็ตเพลส
วิศวกร SOY MILK
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง