หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
ติดต่อลงโฆาณา หาดใหญ่โฟกัส หางานหาดใหญ่
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ชาวจะนะ กว่า 500 คน พร้อมผู้นำท้องถิ่นยื่นหนังสือ ถึงรัฐบาลหนุนให้เดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
14 มกราคม 2565 | 4,203
สงขลา | ชาวจะนะ กว่า 500 คน พร้อมผู้นำท้องถิ่นยื่นหนังสือ ถึงรัฐบาลหนุนให้เดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วานนี้ (13/1/65) เวลา 11.00 น. นายโชติบริพัตร ไชยแก้ว  นายสักรียา  อะยามา  และนายเจ๊ะโส๊ะ หัดเหาะ  3 แกนนำชาวบ้านจากตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมชาวบ้านในพื้นที่จาก 3 ตำบลจำนวนกว่า 500 คนเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  ที่รัฐบาลสั่งให้ยุติโครงการเพื่อทำการศึกษาโครงการอย่างละเอียด  ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่เห็นด้วยในพื้นที่เป็นจำนวนมาก 

โดยมีการกล่าวโจมตีกลุ่มคัดค้านว่ามีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 20% ชาวบ้านส่วนใหญ่กว่า 80% เห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจากจะนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น มีการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่ง ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสะบัดในชุมชนและชาวบ้านทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีมาบำรุงมาพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญทัดเทียมเมืองที่เจริญแล้ว เพราะทุกวันนี้ลูกหลานในพื้นที่ต่างออกไปทำมาหากินต่างพื้นที่เช่นที่ภูเก็ต ในตัวเมืองสงขลาในตัวเมืองหาดใหญ่และโรงงานในรอบๆ อ.จะนะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ครอบครัวขาดความอบอุ่นเพราะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดกลับมาจนมืดค่ำ

ชาวจะนะที่มาเรียกร้องวันนี้เป็น ชาวบ้านในพื้นที่ของ 3 ตำบลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริง ไม่ใช่เป็นคนต่างพื้นที่  พร้อมอ่านแถลงการณ์ ว่าชาวตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม อ.จะนะ ถึงรัฐบาลและกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ที่ผ่านมาพวกเราประชาชน 3 ตำบล ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล พวกเราคือผู้มีส่วนได้เสียจริงส่วนใหญ่เห็นด้วยสนับสนุนอยากให้โครงการปรากฏเป็นจริงตามวันเวลาที่กำหนด เพราะเชื่อว่าเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งการจ้างงานซึ่งเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของคนหนุ่มสาวลูกหลานของเราในอนาคตอันใกล้ ทั้งภาษีท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในส่วนอื่นๆของผู้คนในชุมชน แต่ท่ามกลางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการขั้นตอนต่างๆไม่ว่าการปรับเปลี่ยนผังเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ การจัดประชุมในกรอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการขัดขวางทุกครั้งเรื่อยมาจนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องสั่งชะลอกระบวนการขับเคลือนจนกระทั่งขณะนี้โครงการก็อยู่ในระยะของการหยุดชะงัก

แต่การที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการและรวมไปถึงจัดให้มีการทำการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้นถือเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการสร้างกระบวนการรับรู้ข้อเท็จจริงร่วมกันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราทั้งสามตำบลก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยว่าโครงการอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีกตามกระแสกดดันของกลุ่มผู้คัดค้านที่มุ่งต่อต้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและองค์การของรัฐโดยไม่นำพาต่อผลกระทบในอนาคต อันเกิดจากการหยุดชะงักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังนี้

1. รัฐบาลจะต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ว่าจะไม่ยุติโครงการนี้ แค่เพียงเพราะคนส่วนน้อยที่ขัดขวางและยืนยันดำเนินโครงการต่อไปจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ไม่หลุดไปจากความเหมาะสมของยุคสมัย เพราะคนหนุ่มสาวที่กำลังเรียนหนังสือชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษามีความหวังในการทำงาน
2. ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนผู้มีส่วนได้เสียจริงอย่างทั่วถึง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และหากเป็นไปได้ขอให้เร่งรัดศึกษาผลกระทบทางยุทธศาสตร์ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3. รัฐบาลควรใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการกระทำใดๆของคนบางกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นการขัดขวางการประชุม การรื้อเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกกรณี
4. ในคณะกรรมการตรวจสอบระดับพื้นที่ต้องจัดให้มีแกนนำหรือผู้นำชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิที่คนส่วนใหญ่ยอมรับจาก 3 ตำบลเป็นกรรมการร่วมในสัดส่วนของผู้สนับสนุนโครงการไม่น้อยกว่ากลุ่มคัดค้านโครงการ

ประการสุดท้ายพวกเราประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจริงในพื้นที่ยืนยันว่ายังคงสนับสนุนและคาดหวังให้โครงการพัฒนานี้เกิดขึ้นเป็นจริงในเวลารวดเร็วและเชื่อมั่นต่อความพยายามของรัฐบาลเพราะว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนไทยทั้งชาติ

หลังจากนั้น ผู้นำชุมชนทั้งสามตำบลได้ทำยื่นหนังสือให้กับนายรุ่งโรจน์ และสูบ ผ.อ. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมรับหนังสือ เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับ ข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มที่มายื่นหนังสือวันนี้

น้ำหอมสวนีย์
บุษบา มาร์เก็ตเพลส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง