หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
พัทลุง | เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด ดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ ไม่ซื้อเสียง
3 มีนาคม 2564 | 4,946
พัทลุง | เลือกตั้งท้องถิ่นเดือด ดื่มน้ำสาบานประกาศเจตนารมณ์ ไม่ซื้อเสียง
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

วันนี้ (3/3/64) เวลา 10.00 น. ที่วัดบ้านนา หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อ.เมือง จ.พัทลุง ทางเทศบาลตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอศรีนครินทร์  ร่วมกับ ร.ต.อ. พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยในกิจกรรมมีนายเนติกรณ์ ชูเจริญ  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ในทีมรวมพลังพัฒนาบ้านนา ซึ่งมีทีมเดียวที่ลงสนามแข่งขันเก้าอี้นายก นำบรรดาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 28 คนในจำนวน 2 เขตการเลือกตั้ง แยกเป็นสมาชิกของทีมจำนวน 12 คน ที่เหลือเป็นผู้สมัครอิสระ นำดื่มน้ำพระพุทธมนต์สาบาน พร้อมลงนามและประกาศเจตนารมณ์ ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำบลบ้านนา จะดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จะไม่ซื้อสิทธิ์ และไม่ซื้อเสียงในทุกรูปแบบ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความยุติธรรม สุจริตมีความเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  และผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีจิตอาสา และดำรงตนด้วยความพอเพียงพอประมาณ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นางสาววิไลลักษณ์  เรืองผล นายอำเภอศรีนครินทร์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ที่จะมีขึ้นในวันที่  28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้  ถือเป็นการกระตุ้นเตือนเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  สุจริตมีความเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้ง  เพื่อมุ่งหวังจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพข้อกฎหมาย และเคารพซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งตนเองสังคม มุ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

ซึ่งสำหรับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านนา ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของสนามเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง  ที่ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนของผู้สมัครลงเลือกตั้ง ขณะที่อีก 46 สนามเลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัดพัทลุง กระแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีอย่างแพร่หลายใน สำหรับผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรี ราคาเสียงละ 1000-2000 บาท ส่วนผู้สมัครสมาชิก อยู่ที่ 300-500 บาท ต่อหนึ่งคะแนนเสียง โดยมีการเก็บรายชื่อผ่านตัวแทนของผู้สมัครในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเตรียมจ่ายเงินฝนช่วงใกล้เลือกตั้ง 28  มีนาคม 2564  ที่จะถึงนี้

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง