หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | กกต.แจ้งแนวปฎิบัติ หากพบเห็นผู้กระทำผิดช่วงเลือกตั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 4,320
สงขลา | กกต.แจ้งแนวปฎิบัติ หากพบเห็นผู้กระทำผิดช่วงเลือกตั้ง
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ชาเล่ต์ ช็อป หาดใหญ่
ติดต่อโฆษณา

เมื่อวาน (24/2/64)  กกต. แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งว่าในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

1. ผู้พบการกระทำความผิดแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งทราบ ทั้งนี้ หากผู้พบการกระทำความผิดเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งให้ดำเนินการกล่าวโทษหรือดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ 

2. หากมีผู้พบการกระทำความผิดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสิทธิของผู้ร้องและกระบวนการยื่นคำร้องว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาฐานความผิดที่ได้รับแจ้งโดยให้ดำเนินการ ดังนี้

 2.1 กรณีเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญา

2.2 กรณีเป็นความผิดและมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องสั่งให้มีการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

สำหรับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้สมัครผู้มีสิทธิเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือในกรณีที่พนักงานสอบสวนทราบถึงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนทันที โดยไม่ต้องมีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 

ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามมาตรา 32 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบริการข้อมูลสายด่วน 1444

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง