หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้นโทษ 
27 มกราคม 2564 | 5,472
สงขลา |  “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้นโทษ 
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้นโทษ 

วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยมีจิตอาสา 904 ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ให้จิตอาสาในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา จัดจิตอาสา 904 ติดตามผู้ที่ผ่านการอบรม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการฯ ในระดับจังหวัด และอำเภอ พร้อมให้รายงานการติดตามผู้ผ่านการอบรม และรวบรวมข้อมูลส่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE) รวมทั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 

สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป

โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุป และประเมินผล ขณะนี้ จังหวัดสงขลา มีผู้ผ่านการอบรมในระยะที่ 1 จำนวน 963 คน ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกสามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวต่อไป

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : สุธิดา พฤกษ์อุดม  สวท.สงขลา 

ขอบคุณภาพปก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง