หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สตูล | ประกาศ! สถานีตำรวจภูธรฉลุงจังหวัดสตูล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
27 มกราคม 2564 | 4,556
สตูล |  ประกาศ! สถานีตำรวจภูธรฉลุงจังหวัดสตูล เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วันนี้(27/1/64) ณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรทุกคนของสภ. ฉลุงจ. สตูล มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปลอดจากการล่วงละเมิดหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน โดยปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพและไม่กระทำการล่วงละเมิดหรือล่วงละเมิดทางเพศ  ต่อผู้บังคับบัญชา ลูกน้องเพื่อนร่วมงาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือปฏิบัติงานกับตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว สภ. ฉลุง จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.บริหารและดำเนินการบนหลักความเสมอภาคเคารพซึ่งกันและกันเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงความเสมอภาคของเพศไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  ต่อบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางเพศและไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

2.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้ผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างบุคลากรทุกคนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ปฏิบัติต่อกันอย่างมีศักดิ์ศรีเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กรและส่งเสริมความปลอดภัยจากการถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานสำหรับฝ่ายบริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างและบุคลากรและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือทำงานร่วมกับ  ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

4.สร้างกลไกกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา