หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | สรุปมาตรการเฝ้าระวัง! ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (อัพเดทล่าสุด 27/1/64)
27 มกราคม 2564 | 7,550
หาดใหญ่ | สรุปมาตรการเฝ้าระวัง! ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (อัพเดทล่าสุด 27/1/64)
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วันนี้(27/1/64) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการเข้า - ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอเรียนแจ้งสรุปมาตรการในการ เข้า - ออก พื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สรุป ณ วันที่ 27 มกราคม 2564) ดังนี้

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ

1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดฯ ใต้ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาและเซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง)

2. กรณีผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) ต้องปฏิบัติดังนี้

- แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา

- ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

- ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นระยะเวลา 14 วัน

- ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (มาตรการ DMHIT : “รักษาระยะห่าง” “การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย” “การล้างมือ” “การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย” และ “การติดตั้งแอพพลิเคชั่น”)

3. กรณีผู้เดินทางมาทำกิจธุระ และเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักลักษณะเดียวกัน

- โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

- ลงทะเบียนเข้าพักโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจธุระที่มาจังหวัดสงขลา

- ลงเวลาเข้าออก สถานที่ที่ติดต่อ

- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน

4. บุคคลผู้เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ 2. หรือ 3. ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสงขลาโดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 48 ชม.

- รับการคัดกรองจากสาธารณสุข

- ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

- เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภารกิจ

- แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากต้องอยู่เกิน 48 ชม.

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ

1. Scan QR Code ไทยชนะ "เข้า" ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. ลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก

3. Scan QR Code ไทยชนะ "ออก" ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง

ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

1. Scan QR Code ไทยชนะ "เข้า" ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. Scan QR Code ไทยชนะ "ออก" ที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประกาศจังหวัดและมาตรการเข้าออกของแต่ละจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ก่อนเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่งโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง