หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
แจ้งชาวสงขลา การรับสิทธิ์ “เราชนะ” มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก - 2
24 มกราคม 2564 | 9,287
แจ้งชาวสงขลา การรับสิทธิ์ “เราชนะ” มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก - 2
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

“เราชนะ” มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 2 ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 โดยจะช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ประมาณ 31.1 ล้านคน โดยจะได้รับเงินคนละ 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มโอนวันที่ 5 ก.พ. 64 หรือ 18 ก.พ. 64 ตามประเภทของกลุ่มที่ได้รับสิทธิโดยกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการฯ ขณะที่กลุ่มที่เหลือทั้งหมด จะได้รับเงินผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค.64 และสามารถใช้จ่ายไปจนถึงวันสุดท้าย คือ 31 พ.ค. 64

โดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาทั้ง 31.1 ล้าน จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านราย กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน

2.กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน 15 ล้านราย และ “เราเที่ยวด้วยกัน” จำนวน 1.5 ล้านราย ในกลุ่มนี้จะมีการคัดกรองคุณสมบัติ และหากผ่านการตรวจสอบก็ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องกดรับสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 ก.พ.64

สำหรับเกณฑ์ของผู้ที่จะถูกคัดออก หรือขาดคุณสมบัติ ได้แก่
- ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
- ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
- ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
- ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

3.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือ ไม่เคยมีชื่ออยู่ในระบบ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นใครที่ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิใดใด อยู่ในกลุ่มที่ 3 ก็เตรียมตัวลงทะเบียนผ่าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  หรือแอพพลิเคชั่น เราชนะ

สำหรับสำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค- 12 ก.พ. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เวลา 06.00 – 23.00 น. และแอพ "เราชนะ" โดยเว็บไซต์ดังกล่าว จะเปิดโฉมหน้าในวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน คือ 29 ม.ค. 64 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียน

สำหรับรายละเอียดของการลงทะเบียน
-วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 เวลา 06.00 – 23.00 น.เริ่มลงทะเบียนวันแรกผ่าน www.เราชนะ.com
-วันที่ 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com
-วันที่ 12 ก.พ. 64 ปิดรับการลงทะเบียน
-หากผ่านการคัดกรองจากรัฐ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอพพลิเคชันเป๋าตังก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์
-วันที่ 18 ก.พ. เริ่มได้รับวงเงินเป็นครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท
-วันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาท จนครบทั้งหมด 7,000 บาท

ขอบคุณขอมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง