หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ส่งกำลังใจ! ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19
24 มกราคม 2564 | 6,569
สงขลา | ส่งกำลังใจ! ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วันนี้ (24 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนาง​พวง​ศรี​ นุ่น​ชู​คัน​ธ์​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ประเทศไทย เกิดการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)ระลอกใหม่ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2563 มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มแรงงานต่งด้าวในจังหวัดมุทรสาคร ซึ่งมีประชากรต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบุคลากรในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังเชิงรุก ของจังหวัดไม่เพียงพอ จังหวัดสงขลาจึงได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 25 - 30 มกราคม 2564 จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน และพนักงานขับรถยนต์ 3 คน จากโรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลรัตภูมิ โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลสมด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอจะนะ

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเดินทางไปร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของชาวจัหวัดสขลา ซึ่งเป็นผู้เสียสละ สร้างความความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แสดงออกถึงความมีน้ำใจที่ดีงามเปี่ยมด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เกิดปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสคร ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดจัหวัดหนึ่งของประทศไทย ขอให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ฟารีด้า รอดกุบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง