หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | เเนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
13 มกราคม 2564 | 699
สงขลา | เเนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วันนี้ (13/1/64) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำหนดแนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดให้ผู้เดินทางจาก จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง กรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) 

1.แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหย่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา

2.ดาวน์โหลดแอปฯ หมอชนะ เพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

3.ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก หรือโรงแรม และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นระยะเวลา 14 วัน 

ให้ปฏิบัติดังนี้

1.หากกรณีเป็นผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลา ให้บุคคลนั้นรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน โดยต้องกักกันตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน ด้วยวิธี self-Quarantine-ดำเนินการสมัครใจกักตัวเองภายในบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่น หยุดเรียนหรือทำงาน งดกิจกรรมต่างๆ ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่อ จาม ห้ามรับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น รวมถึงควรแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร แยกห้องนอน ทำความสะอาดที่พักและของใช้ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์) กรณีมีความจำเป็นต้องออกจากที่พักก่อนเวลา 14 วัน

ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลา 5 วันนับแต่เดินทางมาถึง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อตรวจเพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-I9) โดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากไม่พบเชื้อสามารถออกจากที่พักได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD - 19) อย่างเคร่งครัด

2. กรณีเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด และได้เข้าพักในโรงแรมหรือที่พักอื่นใดที่มีลักษณคล้ายโรงแรม ให้ลงทะเบียนเข้าพัก โดยแจ้งวัตถุประสงค์ เวลา สถานที่ที่จะมาทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือทำกิจธุระ และลงเวลาเข้า-ออก ณ โรงแรมหรือที่พัก และสถานที่ที่จะไปทุกครั้ง ทั้งไปและกลับ โดยให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ให้ปฎิบัติตามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ( มาตรการ D-M-H-T-T)

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา