หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศเทศบาลนครสงขลา มาตรการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม
10 พฤศจิกายน 2563 | 8,230
สงขลา | ประกาศเทศบาลนครสงขลา มาตรการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วานนี้ (9/11/63) ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยปัจจุบันบริเวณถนนนางงามมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นมีการนำรถเข้ามาเป็นจำนวนมากมีการจอดรถบนผิวจราจรทำให้การจราจรคับคั่งไม่เกิดความคล่องตัว และมีทางเท้าแคบ ทำให้ผู้ใช้ทางต้องเดินบนผิวจราจร ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางได้

โดยเทศบาลนครสงขลาได้รับร้องเรียนจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเทศบาลนครสงขลา จึงได้ประสานงานเจ้าพนักงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ และหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ โรงสีแดงถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีแนวทางห้ามจอดรถในวันคู่วันที่ในช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก

ฉะนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัว และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความสะดวกอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประกอบมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 นายกเทศมนตรีนครสงขลาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

1. ห้ามจอดรถบนถนนนางงามฝั่งด้านซ้ายในวันที่ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

2. ห้ามจอดรถบนถนนนางงามฝั่งด้านขวาในวันคู่ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

ทั้งนี้ ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป ประกาศฉบับใดได้ออกใช้บังคับไปแล้วขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ยกเลิก และให้ถือปฏิบัติตามฉบับนี้แทน

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง