หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ต่อกรณีการสลายการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563
17 ตุลาคม 2563 | 2,921
แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ต่อกรณีการสลายการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

วันนี้ (17/10/63)  แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ต่อกรณีการสลายการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนมีประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้น ชมรมแพทย์ชนบทในฐานะที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัด และยึดมั่นการทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ชมรมแพทย์ชนบทขอตั้งคำถามถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่นายกรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้ง ๆ ที่การชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ และยังไม่เกิดการใช้กำลังปะทะกันแต่อย่างใด การประกาศใช้อำนาจตามพระราชกำหนดดังกล่าวจึงอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการกับผู้ชุมนุมอย่างไม่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ซึ่งขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ว่าด้วย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ให้การรับรองไว้

2. ชมรมแพทย์ชนบทขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อการสลายการชุมนุมในทุกรูปแบบ เนื่องจากการชุมนุมกันของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้นเป็นการชุมนุมของพลังบริสุทธิ์ที่เป็นการชุมนุมกันโดยสงบ เป็นธรรมชาติ และปราศจากอาวุธ เพื่ออุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็น หากแต่ภาพข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมที่ปรากฎต่อสาธารณชนนั้นเป็นที่น่ากังวลว่าอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลอันควรแก่สถานการณ์ดังกล่าว

3. ชมรมแพทย์ชนบทขอให้รัฐบาลทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดและพิจารณายกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ปล่อยตัวผู้ชุมนุมและแกนนำ กลับมาดำเนินการตามกฎหมายปกติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อรักษาหลักนิติรัฐและการปกครองบ้านเมืองอันดีเฉกเช่นนานาอารยประเทศ

ชมรมแพทย์ชนบทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นการทำงานเพื่อประชาชน ขอแสดงจุดยืนในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะต้องมีการแก้ไขในอนาคตตามแนวทางประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมต่อไป

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา