หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา-ปัตตานี | ศอ.บต. เตรียมยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ เป็นสถานีรถไฟขนส่งจังหวัดขายแดนภาคใต้ และคาดว่า "จังหวัดสงขลา จะเป็นประตูที่ 3 เร็ว ๆ นี้"
13 ตุลาคม 2563 | 6,868
สงขลา-ปัตตานี | ศอ.บต. เตรียมยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ เป็นสถานีรถไฟขนส่งจังหวัดขายแดนภาคใต้ และคาดว่า "จังหวัดสงขลา จะเป็นประตูที่ 3 เร็ว ๆ นี้"
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่สถานีรถไฟนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาสถานีรถไฟนาประดู่ เพื่อยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่ ให้เป็นสถานีรถไฟขนส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี นายพงศักดิ์ บุญสุข ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 4 , นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นกยกเทศมนตรี ตำบลนาประดู่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่การรถไฟ ร่วมหารือเพื่อปรับเปลี่ยนสถานีรถไฟนาประดู่ให้รองรับกับการขนส่งสินค้าของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การพัฒนาเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการขนส่งจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรองรับการจำหน่ายและส่งออกสินค้า

โดยเฉพาะการขนส่งด้วยระบบราง ซึ่งมีการหารือในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่และส่วนกลาง เนื่องจากมีผู้ประกอบการมีความประสงค์ใช้ระบบรางในการขนส่งผลผลิตและสินค้า โดยแจ้งความจำนงตั้งแต่ปี 2562-2563 หลายราย เพราะเป็นระบบการขนส่งใช้งบประมาณที่ภาคเอกชนรับได้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับสถานีรถไฟภาคใต้เพื่อให้กลับมามีบทบาท เป็นกระดูกสันหลังของภาคใต้อีกครั้ง โดยการรถไฟได้มีแผนงานในการยกระดับสถานีนาประดู่ในระดับหนึ่งแล้ว จึงสอดรับกับนโยบายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐบาล ในการปรับปรุงให้เป็นสถานีและลานยกขนส่งสินค้า

คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนปีใหม่ 2564 เนื่องจากรัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้การค้าการลงทุนในพื้นที่เดินหน้า ซึ่งการรถไฟเป็นจุดสำคัญในการขนส่งที่ผู้ประกอบการรับได้ เนื่องมีค่าบริการขนส่งที่ต่ำกว่าค่าขนส่งในระบบอื่น“การพัฒนาในพื้นที่ขณะนี้ดำเนินการในหลายด้าน แต่มีปัญหาเรื่องการขนส่งเป็นหลักเพราะไม่มีท่าเรือ ซึ่งประเทศไทยมีประตูขนส่งด้วยเรือเพียง 2 ประตู คือ คลองเตย กับ แหลมฉบัง

และคาดว่า จังหวัดสงขลา จะเป็นประตูที่ 3 เร็วๆ นี้ แต่ขณะเดียวกันการขนส่งระบบรางก็ต้องยกระดับควบคู่กันไป ซึ่งเชื่อว่า สถานีรถไฟนาประดู่จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่ง และเป็นภาพลักษณ์ใหม่ในการขนส่งสินค้าในพื้นที่”

ทางด้านนายพงศักดิ์ บุญสุข ผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินรถภาค 4 กล่าวว่า การรถไฟเตรียมการเรื่องยกระดับสถานีรถไฟนาประดู่เป็นสถานีขนส่งสินค้าก่อน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความประสงค์พัฒนาสถานีรถไปนาประดู่ จึงเป็นนโยบายที่สอดรับกันในการพัฒนาในครั้งนี้ โดยทางสถานีมีความพร้อมหลายด้าน ทั้งมาตรฐานของราง บุคลากร และพื้นที่เพื่อปรับเป็นลานยกขนส่งสินค้า เป็นต้น

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง