หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต! ณ เวียงจันทน์ มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
8 กันยายน 2563 | 1,889
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต! ณ เวียงจันทน์ มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ที่ 30/2563 เรื่องสปป. ลาวประกาศมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ตามที่รัฐบาลสปป. ลาวได้ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของโรคโควิต 19 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ขอเรียนสาระสำคัญของมาตรการของสปป. ลาว ดังนี้

1. ให้คงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการผ่อนปรนตามที่ได้กำหนดในแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 806 / หสนย. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 และที่ 838 / หสนย. ลงวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2020 โดยให้ปฏิบัติมาตรการดังนี้อย่างเข้มงวดต่อไป

1.1 ปิดดำนประเพณีและดำนท้องถิ่นสำหรับการเข้า-ออกของบุคคลทั่วไปและการขนส่งสินค้า (ยกเว้นบางท่านประเพณีหรือด่านท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้ขนส่งสินค้าเข้า-ออกได้) ปิดผ่านสากลสำหรับการเข้าออกของบุคคลทั่วไป ยกเว้นพลเมืองลาวและชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้า-ออกสปป. ลาว ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะเฉพาะกิจ

เพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 สาหรับการขนส่งสินค้าผ่านด้านสากลสามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ

1.2 ระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนให้บุคคลที่เดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยกเว้นนักการทูตพนักงานองค์การระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนนักธุรกิจพนักงานและแรงงานต่างประเทศที่มีความจำเป็นและรีบด่วนเข้ามาปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูตบรรดากิจการและโครงการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน แต่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะเฉพาะกิจฯ

1.3 ปิดร้านบันเทิงร้านคาราโอเกะและร้านเกม

1.4 ให้ร้านอาหารทั่วประเทศปิดให้บริการไม่เกิน 23.00 น.

1.5 ให้หยุดการอนุญาตให้เครื่องบินเช่าเหมาลำระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวและให้คณะเฉพาะกิจฯ ประสานกับกรมการบินพลเรือนออกมาตรการใหม่ที่รัดกุมเสนอมายังรัฐบาลเพื่อขออนุมัติก่อนจึงดำเนินการได้

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยในสปป. ลาวปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดต่อไปเช่นการรักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดสถานที่ตามคำชี้แนะของคณะเฉพาะกิจฯ โปรดติดตามสถานะล่าสุตและโปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการลาวอย่างเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปป. ลาวได้ จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง