หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอบางกล่ำ
6 สิงหาคม 2563 | 5,386
สงขลา | กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอบางกล่ำ
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

 วันนี้ (5 ส.ค. 63) ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับความเป็นมาของโครงการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300)-ทล.4145 อำเภอสะเดา และคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และจังหวัดสงขลา ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พิจารณาเห็นว่าโครงการสำรวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศเหนือ แยก ทล.4135-ทล.4 อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีศักยภาพในการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ และทางบก มุ่งสู่ชายแดนใต้ อีกทั้ง ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเริ่มโครงการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ไปทางทิศเหนือ มีพื้นที่ว่างที่จะวางแนวถนนไปยัง ทล.A บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นการต่อเติมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ โดยสามารถเชื่อมต่อไปสู่ชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 270 วัน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาและคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สอดคล้องกับการเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนพร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งระหว่างสนามบินนานาชาติหาดใหญ่-ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง แก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยก ทางลัด ทางเลี่ยงระหว่างอำเภอ และบนทางหลวงหมายเลข 4 ทางหลวงหมายเลข 4287 ที่จะไปสู่ชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย พร้อมเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : สุธิดา พฤกษ์อุดม , วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต  สวท.สงขลา

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง