หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ทำเลทอง "โครงการบ้านจัดสรรยอดขายดีที่สุด"
6 สิงหาคม 2563 | 6,781
สงขลา  | ทำเลทอง "โครงการบ้านจัดสรรยอดขายดีที่สุด"
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้ได้แก่ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช 

โครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา ในจำนวนหน่วยเหลือขาย 2,768 หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 1,245 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน 1,031 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.2 และหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน 492 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.8 โดยหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน 1,737 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 62.8 ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด

ทำเลบ้านจัดสรรที่เหลือขายมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่

1) ทำเลบ้านพรุ มีจำนวน 654 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 2,404 ล้านบาท

2) ทำเลท่าข้าม-ควนหิน มีจำนวน 405 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,273 ล้านบาท

3) ทำเลควนลัง มีจำนวน 385 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 1,667 ล้านบาท

โดยเกือบทั้ง 3 ทำเลส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด ยกเว้นทำเลบ้านพรุ ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภทบ้านแฝด และอยู่ในระดับราคา 2.01– 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

ทำเลบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่

1) ทำเลท่า ข้าม-ควนหิน มีจำนวน 89 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 255 ล้านบาท

2) ทำเลควนลัง มีจำนวน 84 หน่วย มี มูลค่าขายได้ใหม่ 295 ล้านบาท

3) ทำเลบ้านพรุมีจำนวน 61 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่ 192 ล้านบาท

โดยเกือบทั้ง 3 ทำเลส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว และอยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มากที่สุด ยกเว้นทำเลบ้านพรุ ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภทบ้านเดี่ยว อยู่ในระดับราคา 3.01 -5.00 ล้าน บาท และประเภททาวน์เฮ้าส์อยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากที่สุด

โครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดสงขลา ในจำนวนหน่วยเหลือขาย 474 หน่วย เมื่อแยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวน 187 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 146 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30.8 และหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน 141 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 29.7 โดยหน่วย ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและสร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือเป็น Inventory ในตลาดมีจำนวน 333 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.3 ของหน่วยที่เหลือขายทั้งหมด

ทำเลอาคารชุดที่เหลือขายมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยเหลือขายสะสม ได้แก่

1) ทำเลในเมืองหาดใหญ่ มีจำนวน 212 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 544 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขาย ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาทมากที่สุด

2) ทำเลคอหงส์-ทุ่งงาย มี จำนวน 104 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 254 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

3) ทำเลคลองเตย มีจำนวน 86 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 277 ล้านบาท ส่วนใหญ่เหลือขายในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

ทำเลอาคารชุดที่ขายได้ใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก โดยดูจากหน่วยขายได้ใหม่ ได้แก่

1) ทำเลในเมืองหาดใหญ่จำนวน 133 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่308 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท สตูดิโอ และอยู่ในระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทมากที่สุด

2) ทำเลควนลัง มีจำนวน 96 หน่วย มีมูลค่า ขายได้ใหม่107 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 1.01 – 1.50 ล้านบาทมากที่สุด

3) ทำเลคลองเตย มีจำนวน 7 หน่วย มีมูลค่าขายได้ใหม่14 ล้านบาท ส่วนใหญ่ขายได้ใหม่ในประเภท 1 ห้องนอน และอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง