หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | แจ้งแนวปฎิบัติการเดินทางผ่านด่านถาวร อ.สะเดา ตั้งแต่ 31 ก.ค. เป็นต้นไป
31 กรกฎาคม 2563 | 5,957
สงขลา | แจ้งแนวปฎิบัติการเดินทางผ่านด่านถาวร อ.สะเดา ตั้งแต่ 31 ก.ค. เป็นต้นไป
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองแยก กักกักกันของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนทางบกในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย สำหรับจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้คนสัญชาติไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรอำเภอสะเดา

โดยบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ดำเนินการส่งกลับไปกักตัวตามภูมิลำเนาสำหรับบุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา จะส่งไปกักตัวในอำเภอที่มี ภูมิลำเนาอยู่และสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ จะกักตัวอยู่ในสถานที่กักกันของจังหวัดสงขลา และเมื่อได้รักกันตัวครบกำหนด 14 วัน ก็จะมีการส่งตัวกลับภูมิลำเนา

ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้มีการส่งกลับภูมิลำเนา ณ กรุงเทพมหานครเพียงจุดเดียวโดยค่าใช้จ่ายในในการกักกันตัวค่าที่พักค่าอาหารและการส่งตัวกลับภูมิลำเนาใช้งบยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COMID-19) ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าว การบริการด้านการขนส่งทางบกและทางอากาศยานได้หยุดให้บริการทำให้ผู้ผ่านการกักกันตัวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเองได้ 

แต่เนื่องจากในขณะนี้การบริการทางด้านการขนส่งคมนาคมทุกประเภทได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วและงบยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดสงขลาก็มีจำนวน จำกัด สามารถใช้ได้เฉพาะในการกักกันตัวบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เพียงพอ ที่จะส่งตัวผู้ที่ผ่านการกักกันตัวกลับภูมิลำเนาได้ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จึงได้มีมติให้ยุติส่งตัวผู้ผ่านการกักกันตัวครบ 14 วันในสถานที่กักกันตัวของจังหวัดสงขลากลับภูมิลำเนาสำหรับบุคคลที่เดินทางผ่านด่านถาวรอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยให้ผู้ที่เข้ารับการกักกันตัวออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยตนเอง จังหวัดสงขลาพิจารณาแล้วจึงให้อำเภอสะเดาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนถาวรต่านสะเดาได้รับแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาด้วย

 

 

 

 

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง