หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม ภายใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย"
23 กรกฎาคม 2563 | 3,029
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "ห้ามใช้พื้นที่ชุมนุม ภายใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย"
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดและยังไม่มีวัคซีนหรือการป้องกันรักษาที่ได้ผลโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใต้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด เช่น การจัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการ เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6): การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศควบคุมการใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรัง มิให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมายที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากของบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง