หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ถนนรามวิถี มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
26 มิถุนายน 2563 | 5,549
สงขลา | ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ถนนรามวิถี มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ประกันไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายไม่จบ
คลินิกศัลยกรรม

วันนี้ (26/6/63) ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ถนนรามวิถี ด้วยเทศบาลนครสงขลา จะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่บนถนนสาธารณะ หรือที่ทางสาธารณะ และผิวจราจรบริเวณถนนรามวิถี ตลอดสายทั้งสองฝั่งซ้ายและขวา เพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองดังกล่าว

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด

( 1 ) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ

( 2 ) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร เพื่อขาย หรือจำหน่าย ให้แก่ประชาชนบนถนน หรือสถานสาธารณะ

( 3 ) ขายหรือ จำหน่ายสินค้า ซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือสาธารณะ

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ฉบับนี้ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา 20 ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขอบคุณข้อมูล : Songkhla City(นครสงขลา)

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง