หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | คำสั่งด่วน! ห้ามเปิดร้านเหล้า ผับ บาร์
18 มิถุนายน 2563 | 9,680
สงขลา | คำสั่งด่วน!  ห้ามเปิดร้านเหล้า ผับ บาร์
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ประกันไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายไม่จบ
คลินิกศัลยกรรม

ตามที่จังหวัดสงขลาได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 43/2563 ลงวันที่ 14  มิถุนายน 2563 โดยให้อำเภอปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไปแล้วนั้น

จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการออกตรวจติดตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) โดยเฉพาะในส่วนของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับแอนด์เรสเตอรองท์ (Pub & Restaurant) ที่เน้นให้บริการเพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มอื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจํานวนมากและมีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม เช่น ชายหาดสวนสาธารณะ ทั้งที่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนาย 2563  ยังไม่อนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวเปิดดำเนินกิจการและไม่อนุญาตให้จำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้

ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงขอให้นายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสั่งการให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง