หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | ประกาศ (ล่าสุด) เรื่อง ปิดหรืองดเว้น การใช้สถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
3 มิถุนายน 2563 | 9,924
สงขลา | ประกาศ (ล่าสุด)  เรื่อง ปิดหรืองดเว้น การใช้สถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ประกันไวรัสโคโรน่า เจอจ่ายไม่จบ
คลินิกศัลยกรรม

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งที่ 34/2563 เรื่อง ปิดหรืองดเว้นการใช้สถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ไปแล้วนั้น

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยที่ยังปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในต่างประเทศและมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าการผ่อนคลายความเข้มงวดหลายมาตรการและพร้อม ๆ กันในหลายประเทศอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้

ซึ่งเมื่อคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและปัจจัยเสี่ยงจากบุคคลสถานที่และประเภทของกิจกรรมบางอย่างแล้วแม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนทุกฝ่ายสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะดีขึ้น แต่ฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำลังจะผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ 3 นับจากนี้ไปให้มากขึ้นกว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการดำเนินวิถีชีวิตตามปกติยังจำเป็นต้องติดตามดูแลสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไปให้สงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่วางใจ ได้อีกระยะหนึ่งเพื่อว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นจะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงทีจึงมีความจำเป็นต้องออกคำสั่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น

มาตรการผ่อนปรนโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่สำคัญ ได้เเก่

1. การผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยยังคงมีทั้งสิ้น ประมาณ 19 ลักษณะกิจการ ตามข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.19

2. กิจการ/สถานที่ ซึ่งยังคงปิดกิจการ 10 ประเภท ได้แก่ (ตามข้อ 4.1 ถึง ข้อ 4.10 ในคำสั่ง)

2.1 สนามชนโด สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

2.2 สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานการประกอบการคล้ายสถานบริการ

2.3 สวนน้ำ สวนสนุก

2.4 สนามเด็กเล่น

2.5 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

2.6 ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

2.7 สนามมวย

2.8 สนามม้า

2.9 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิ้ม)

2.10 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

3. การเดินทางข้ามเขตจังหวัด จังหวัดสงขลาได้ผ่อนคลายให้เดินทางได้โดยต้องปฏิบัติตามเเนวทาง มาตรการการควบคุมโรค

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem

ข่าวที่เกี่ยวข้อง