หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | "กำหนดวันหยุด" วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
21 พฤษภาคม 2563 | 3,421
สงขลา | "กำหนดวันหยุด" วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
one stop shopping expo hatyai
ติดต่อโฆษณา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งว่าตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม2517 และวันที่ ๑๐ มกราคม 2555 กำหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลามและวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ พ.ศ. 2517 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2517 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 มกราคม 2555 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีนเป็นวันหยุดประจำปีในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สำหรับวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวให้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) แต่ถ้าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวให้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ให้ถือเป็นหลักการว่ากรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไปโดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ดังนั้นจึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชย)

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง