หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | นักวิจัย ม.อ.เร่งพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19
4 เมษายน 2563 | 1,672
หาดใหญ่ | นักวิจัย ม.อ.เร่งพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังนักวิจัยเร่งพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยทีมงานนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จิดาภา เซคเคย์ ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล ดร.ธีรภัทร นวลน้อย ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ ดร.เอกราช นวลลออ โดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น หัวหน้าโครงการ จะใช้เวลาตรวจประมาณ 15 นาที สามารถบ่งบอกระยะเวลาของการติดเชื้อ COVID-19 ได้

เมื่อวิจัยเสร็จสิ้น ภายหลังจดอนุสิทธิบัตร ภาคเอกชน จะนำไปขอ อ.ย. เพื่อผลิต ชุดตรวจต่อไป โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรอเชื้อไวรัสโควิท-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 ล้านบาท ลาวแอร์ไลน์ จำนวน 1 ล้านบาท และบริษัทเวลเนสไลฟ์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชัน 1 ล้านบาท และบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 1 ล้านบาท รวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ

โลกพบการติดเชื้อไวรัสโควิท-19 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นระบาดอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วโลก วงจรชีวิตของไวรัส เริ่มจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ เช่น สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ น้ำลาย หลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อ COVID-19 เชื้อจะมีระยะเวลาฟักประมาณ 3-7 วัน หรืออาจยาวนานถึง 2 สัปดาห์ อาการของผู้ติดเชื้อมีหลายระดับ ตั้งแต่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือปอดอักเสบไม่รุนแรง คล้ายอาการไข้หวัดทั่วไป ซึ่งพบมากถึง 81 % ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ไปจนถึงการติดเชื้ออย่างรุนแรงในทางระบบทางเดินหายใจ ประมาณ 14 % และกลุ่มที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เกิดภาวะการทำงานของอวัยวะหลายๆ ระบบล้มเหลว

การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ถือเป็นวิธีมาตรฐาน คือการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส โดยตรวจจากสิ่งส่งตรวจที่เป็นสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ต้องใช้บุคลาการที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานและแปลผลการตรวจ มีระยะเวลาการตรวจที่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง เครื่องมือมีราคาสูงไม่เหมาะกับงานภาคสนาม หรือการตรวจข้างเตียง อีกทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากต้องสัมผัสกับคนไข้และตัวอย่างส่งตรวจที่มีความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในปริมาณที่สูง

ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ที่ทีมงานวิจัย สามารถระบุได้ว่า ผู้ป่วยนั้นระยะเวลาของการติดเชื้อช่วงใด ผู้เข้าตรวจเคยได้รับเชื้อหรือไม่ ชุดตรวจจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที จะรู้ผล โดยผู้ทดสอบเป็นบุคลากรทางการแพทย์ งานนี้เป็นการรวมทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ประกอบด้วย เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และแพทย์ ซึ่งเราต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

“โครงการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID-19″ ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจหา immunoglobulin ทั้งชนิด IgM และ IgG ที่จับจำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อ COVID-19 เป็นประโยชน์ต่อทั้งการตรวจการติดเชื้อในเบื้องต้นและตรวจติดตามการพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกาย ชุดตรวจนี้ใช้หลักการ immunochromatography (ICT) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจ ใช้เวลาในการตรวจเพียง 15 นาที ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะสูง มีความคงตัวสูงสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหลายเดือน อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจมีปริมาตรน้อย ประมาณ 15-20 ไมโครลิตร (2-3 หยด) ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว พลาสมาหรือซีรัม ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้มีปริมาณของเชื้อไวรัสที่น้อยมาก ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากผู้ป่วย อีกทั้งผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสามารถตรวจได้ที่บ้าน โดยการแปลผลการทดสอบควรได้รับคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล

จากประสบการณ์การทำงานของคณะผู้วิจัย อันประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชุดทดสอบ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาชุดทดสอบการติดเชื้อไวรัสโดยตรง อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้คณะผู้วิจัยมีความมั่นใจว่าการพัฒนาชุดทดสอบดังกล่าวจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ในการต้านภัยและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ถึงที่สุด

ขอบคุณข้อมูล / ภาพ : http://www.psub.psu.ac.th/

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง