หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | เตือนเกษตรสงขลา ระวัง! แมลงศัตรูทุเรียนที่พบในช่วงหน้าแล้ง ไรแดงและเพลี้ยไฟ
10 กุมภาพันธ์ 2563 | 1,059
สงขลา | เตือนเกษตรสงขลา ระวัง! แมลงศัตรูทุเรียนที่พบในช่วงหน้าแล้ง ไรแดงและเพลี้ยไฟ
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัยชั้น 1 กรุงเทพประกันภัยวันนี้ ฟรี กล้องติดรถยนต์

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากในช่วงนี้ มีสภาพแดดแรง อากาศร้อน แห้งแล้ง ลมพัดแรง มีความชื้นต่ำ ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาด และเพิ่มปริมาณของศัตรูพืชทุเรียน ได้แก่ ไรแดง เพลี้ยไฟ ซึ่งจะระบาดรวดเร็ว และทำความเสียหายในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ในระยะติดดอก และติดผลอ่อน 

ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยภาคใต้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนมากอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออก ในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน 503,513 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผลจำนวน 387,944 ไร่ มีผลผลิตรวม 482,140 ตัน ศัตรูพืชทุเรียน ได้แก่ ไรแดง เป็นศัตรูชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน การทำลายมีความรุนแรงมาก เนื่องจาก ไรแดงเป็นศัตรูที่มีขนาดเล็กมาก การเพิ่มประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกษตรกรมักไม่ทันสังเกตเห็นการป้องกันกำจัดจึงไม่ทันการณ์ ทำให้เกิดความเสียหายกับทุเรียน 

ซึ่งลักษณะการทำลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรแดง จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ผล และกิ่งอ่อนของต้นทุเรียน ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายจะเห็นคราบของไรคล้ายผง หรือฝุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ สีของใบจะซีดไม่เขียวเป็นมันเหมือนปกติ หลังจากนั้นจุดนี้จะค่อย ๆ ลามขยายออกไปทั่ว ในกรณีที่ระบาดมาก ๆ และต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจมีผลให้ใบทุเรียนร่วง การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียน โดยวิธีป้องกันกำจัด ได้แก่ 1. ปรับสภาพสวนไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคและแมลง ได้แก่ การกำจัดวัชพืชในสวนทุเรียน ซึ่งอาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของไรแดง 2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติไว้ควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้ำ แมลงวันขายาว แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่า ด้วงคล้ายมด เพลี้ยไฟตัวห้ำ แมงมุม 3. หมั่นสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 จุด ตลอดฤดูกาล 4. ใช้ระบบน้ำเหวี่ยงหรือเครื่องพ่นน้ำ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ให้ใบทุเรียนเปียกโชกทั่วทรงพุ่ม เพื่อลดปริมาณไรแดงในช่วงฤดูแล้งให้อยู่ในระดับต่ำ 

ทราบว่าวิธีการนี้ยังช่วยเพิ่มความชื้นให้ศัตรูธรรมชาติสามารถดำรงชีวิตอยู่และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในช่วงแล้ง ซึ่งจะช่วยควบคุมประชากรของไรแดงได้อีกทางหนึ่งด้วย 5. ใช้สารเคมีเมื่อพบไรแดงในปริมาณมากเฉลี่ย 10 ตัวต่อใบ โดยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ควบคุมปริมาณไรแดงในสวนทุเรียน ได้แก่ โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ์ 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทั้งต้น โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพ่นซ้ำตามความจำเป็น และงดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีการสลับเพื่อป้องกันไรแดงดื้อยา

ส่วนเพลี้ยไฟ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว  มีวงจรชีวิตสั้น แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว มีนิสัยชอบอยู่ในที่ซ่อนเร้น เช่น ภายในยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อนของพืช ตัวเมียจะวางไข่ภายใต้ผิวเนื้อเยื่อของพืช ทำให้รอดพ้นจากฤทธิ์ของสารเคมี ดังนั้น จึงสังเกตเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายพืชในระยะเริ่มแรกได้ยากด้วยตาเปล่า การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟให้ได้ผลดี จึงเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกร

ลักษณะการทำลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทําลายทุเรียนในระยะใบอ่อน เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยง ซึ่งจะเห็นอยู่ตามเส้นกลางใบ เส้นกลางใบจะเป็นสีน้ำตาล ทําให้ใบหงิก ถ้ารุนแรงอาจทําให้ใบอ่อนร่วงได้ ในระยะดอกอ่อนและดอกบานจะพบเพลี้ยไฟตามดอก ถ้าดอกบานจะอาศัยอยู่ตามเกสร กลีบดอก ทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ และดอกร่วง ระยะหางแย้ไหม้ - ผลอ่อน จะพบตามซอกหนามทุเรียน ทําให้หนามทุเรียนติดกัน เมื่อลูกโตจะเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ

วิธีป้องกันกำจัด : 1. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้ง 2. หากพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ให้ใช้สารสารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไม่ควรใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทานได้  ด้านนายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเน้นย้ำว่า หากพบการทำลายของศัตรูพืชทุเรียนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที เพื่อหาแนวทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์สงขลา , Goldenkingplant , Guru Kaset

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
ศรีตรังห้องพักหญิง
Hair by Phet หาดใหญ่
เสริมหน้าอก Breast surgery

ข่าวที่เกี่ยวข้อง