หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่ | อบจ.สงขลา ลั่น! ชาวหาดใหญ่ปี2565 เปิดให้นั่งแน่เฟส1 เส้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร ราคา 20 บาทตลอดสาย
20 มกราคม 2563 | 19,185
หาดใหญ่ | อบจ.สงขลา ลั่น! ชาวหาดใหญ่ปี2565 เปิดให้นั่งแน่เฟส1 เส้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร ราคา 20 บาทตลอดสาย
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

หลังจากที่ทางหาดใหญ่โฟกัส เคยได้นำเสนอเรื่องราวการส้รางรถไฟฟ้าหาดใหญ่ คืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่16/1/63 ทางเพจ Skyline Thailand โพสต์ข้อความว่า หาดใหญ่ไม่น้อยหน้า! อบจ.สงขลา ลั่น โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหาดใหญ่รูปแบบรถไฟฟ้าโมโนเรล เฟส 1 เส้นทางคลองหวะ-หาดใหญ่ใน-ตลาดเกษตร เตรียมก่อสร้างปี 62 คาดพร้อมเปิดให้บริการในปี 65 ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ด้านเอกชนตั้งข้อสังเกตเส้นทางในเฟสแรกไม่ผ่านสนามบิน

มีจุดเริ่มต้นที่คลองหวะ สิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดคร่อมทางวิ่งจะไปตามถนนกาญจนวนิชและถนนเพชรเกษมที่มีเขตทาง 30 , 40 และ 60 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้ จะมีสถานีทั้งสิ้น 12 สถานี ได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารโรงจอด และซ่อมบำรุง รวมถึงพื้นที่จุดเชื่อมต่อการเดินทางไว้เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก

ความเป็นมาของโครงการ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ

ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง การดำเนินการและพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อรองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง 2. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 3. จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจ้างออกแบบและก่อสร้าง 4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ซึ่งเส้นทางทั้งหมดเริ่มต้นจาก สี่แยกคลองหวะ สร้างคู่ขนานเกาะกลางถนนกาญจนวนิช มีดังนี้
- สถานีคลองหวะ
- สถานีขนส่ง
- สถานีคลองเรียน
- สถานีม.อ.
- สถานีคอหงส์
เข้าถนนเพชรเกษมที่แยกคอหงส์ มีดังนี้
- สถานีราษฎร์ยินดี
- สถานีหน้าญ.ว.
- สถานีวงเวียนน้ำพุ
- สถานีตลาดกิมหยง
- สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่
- สถานีหาดใหญ่ใน
- สถานีขนส่งรถตู้

โดยระยะทางสิ้นสุดโครงการที่คิวรถตู้ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน รวมระยะทาง 12.54 กิโลเมตร เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย "สงขลา-หาดใหญ่” ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในโซนภาคใต้ที่ปัจจุบันมีสภาพการจราจรแออัด ส่งผลให้การค้าขาย คมนาคมการขนส่ง การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตามไปด้วย ประการสำคัญเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลานั้นล้วนแล้วแต่นำเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ประเทศได้จำนวนมหาศาลได้ในอนาคต

ขอบคุณภาพข่าว : อบจ.สงขลา  Skyline Thailand

 

 

 

 

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem
ติดต่อโฆษณา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง