หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
สงขลา | "ถาวร เสนเนียม" เดินหน้าลุยส่งสินค้าโอทอป "เล็กดี มีคุณภาพขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบินได้อย่างยั่งยืน"
12 พฤศจิกายน 2562 | 2,473
สงขลา | "ถาวร เสนเนียม" เดินหน้าลุยส่งสินค้าโอทอป "เล็กดี มีคุณภาพขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบินได้อย่างยั่งยืน"
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
คลินิกศัลยกรรม

วันที่ 11/11/62 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)  ณ กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ นายอำเภอหนองปรือ กล่าวต้อนรับ นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บกท. และนายอดิวิชญ์ สงศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กรมพัฒนาชุมชน เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายถาวร เสนเนียม กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นว่า บกท. กระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย รวมทั้งเป็นช่องทางให้ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก บกท. ทำการบินปีละประมาณ 70,000 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารทั่วโลกปีละกว่า 18 ล้านคน

มีการจัดทำแคตตาล็อกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP วางไว้ในทุกเที่ยวบินของ บกท. รวมทั้งสำนักงาน บกท. ทั่วโลก เป็นราย 4 เดือน คาดว่าจะช่วยขยายตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยได้เป็นอย่างดี จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ 2559 จนถึงปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินได้จำนวน 1,107 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 273 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการเร่งรัดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “เล็ก ดี มีคุณภาพ” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื่องบินได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีท่าอากาศยานในกำกับ 28 แห่ง ผู้โดยสารประมาณ 30 ล้านคนต่อปี ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ทางชุมชนยังต้องการการสนับสนุนด้านการเพิ่มพื้นที่ในการผลิต ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาส่งเสริมการผลิตให้มีศักยภาพมากขึ้นต่อไป
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ครั้ง มีหน่วยงานภาคีร่วมดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน บกท. กระทรวงคมนาคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย บกท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้คัดเลือกผู้ผลิตระดับ 5 ดาว ที่มีคุณภาพ สวยงาม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทย ทั้งนี้ บกท. ได้ส่งผู้แทนที่เชี่ยวชาญร่วมเป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความหลากหลายจากทุกภาคของประเทศไทย

และคาดว่าจะเป็นที่สนใจผู้โดยสารที่เดินทางกับ บกท. ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนี้ บกท. ยังให้การสนับสนุนพื้นที่เพื่อวางผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร และของใช้ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและลูกค้าภาคพื้น สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรของ บกท. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายบนเครื่องบิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น บกท. ได้สนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับสู่สากล

ขอบคุณภาพข่าว : ถาวร เสนเนียม

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
เสริมหน้าอก JaremClinic
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง JR Jarem