หางานหาดใหญ่ หาดใหญ่ ชัดทุกเรื่องเมืองหาดใหญ่ สงขลา อับเดตข่าวหาดใหญ่ Hatyaifocus สาวสวยหาดใหญ่ หนุ่มหล่อหาดใหญ่

ซื้อประกัน เดินทางออนไลน์
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP IOS
ติดตามข่าวสารหาดใหญ่ ข่าว งาน ที่พัก อับเดทตลอด 24 ชม. ได้ที่นี่ APP ANDROID
บอกเพื่อนคุณ
หาดใหญ่แจงไม่ได้นิ่งนอนใจ...ติดตามผล"คลอง 30 เมตร" เมื่อได้รับการอนุมัติการก่อสร้างแล้ว จะเร่งดำเนินการทันที หลังการก่อสร้างทิ้งร้างมากว่า 2 ปี
11 กันยายน 2562 | 3,521
หาดใหญ่แจงไม่ได้นิ่งนอนใจ...ติดตามผล"คลอง 30 เมตร" เมื่อได้รับการอนุมัติการก่อสร้างแล้ว จะเร่งดำเนินการทันที หลังการก่อสร้างทิ้งร้างมากว่า 2 ปี
รับทำประกันภัย ดูแลตลอด 24ชม.
รับทำประกันภัยชั้น 1 กรุงเทพประกันภัยวันนี้ ฟรี กล้องติดรถยนต์

ชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย "คลอง 30 เมตร" เทศบาลนครหาดใหญ่ วันนี้(11/09/62) นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจากนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำคณะสื่อมวลชนดูพื้นที่การวางท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมบ่อพัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนราษฎร์ยินดีที่ได้หยุดดำเนินการก่อสร้างไป เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้งผลการดำเนินงานที่ได้ทำไปแล้วว่าอยู่ในช่วงไหน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เข้าใจ

 

เนื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่นี้ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 110 ล้านบาท และเทศบาลนครหาดใหญ่สมทบเงินงบประมาณจำนวน 10% ของโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียแบบ HDPE ขนาด 1 เมตร ,บ่อพัก พร้อมอาคารดักน้ำเสียระยะทางรวม 2,000 เมตร ตลอดแนวใต้รางระบายน้ำถนนราษฎร์ยินดี เพื่อรวบรวมน้ำเสียในบริเวณดังกล่าว เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งมี บริษัท ไทยดีลเลอร์ ไพพ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และได้หยุดการก่อสร้างไปตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

โดยเนื่องจากมีผลกระทบจากการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 800 เมตร โดยแบ่งเป็นใช้วิธีขุดเปิด (Open Cut) ประมาณ 500 เมตร และเป็นวิธีการดันลอด(Pipe jacking) ใต้สะพานประมาณ 300 เมตร ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีก่อสร้างโดยการขุดเปิดหน้าดินและรื้อคอนกรีตดาดคลองเพื่อวางท่อใต้ท้องคลองริมถนน ราษฎรยินดี ปัญหาเกิดจากการทรุดตัวของผนังด้านข้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชั้นทราย แม้ว่าทางผู้ก่อสร้างได้มีการตอก chip pile แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการทรุดตัวของผนังได้

ทางผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง, บริษัทปรึกษาและควบคุมงาน และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโดยวิธีขุดเปิด (Open cut) ซึ่ง วิธีดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายบริเวณหน้างาน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างจากวิธีขุดเปิด (Open cut) มาเป็นวิธีดันท่อลอด (Pipe jacking) มีระยะทางประมาณ 1,179 เมตร จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายการปริมาณงานโครงการฯ เพื่อจัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากราคาเดิมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา ลดปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการก่อสร้างโดยวิธีขุดเปิดท้องคลองจำนวน 1,700 เมตร (รวมบ่อพัก) และปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการก่อสร้างโดยวิธีการดันท่อลอด (Pipe jacking) ซึ่งเทศบาลได้อ้างอิงราคาค่าดันท่อลอดจากราคาในสัญญาเดิม การอ้างอิงดังกล่าวเป็นการอ้างอิงอย่างเป็นธรรมไม่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย งบประมาณเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นเงิน 36,698,267.83 บาท

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่เข้าชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสีย จากวิธีขุดเปิดมาเป็นวิธีดันลอดท่อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ต่อคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลการพิจารณาสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ อนุมัติให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างตามที่เทศบาลนำเสนอ ขณะนี้รอเอกสารยืนยันจาก จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามผลความคืบหน้าการพิจารณาผลอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลา จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรตลอดแนวทางระบายน้ำถนนราษฎร์ยินดีในครั้งนี้ด้วย เมื่อได้รับการอนุมัติการก่อสร้างแบบใช้วิธีดันท่อรอดเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมกับการคืนผิวจราจรโดยเร็ว

 

 

ภาพและข้อมูลจาก เทศบาลนครหาดใหญ่

โรงแรมโคลเวอร์หาดใหญ่
ศรีตรังห้องพักหญิง
Hair by Phet หาดใหญ่
เสริมหน้าอก Breast surgery

ข่าวที่เกี่ยวข้อง